Tegevused

Tagasi

16. JAANUAR 2020

Tegevused

Meie tegevuste eesmärk on vähendada ennetatavatesse pahaloomulistesse kasvajatesse haigestumist ja suremist ning pikendada vähihaigete eluiga ja -kvaliteeti.

Ennetus

Olulisim on elanikkonna teavitamine, kuidas vähendada vähiriske. Selleks toetatakse erinevate kampaaniate läbiviimist, trükiste ja veebiinfo avaldamist, peetakse loengud ning pakutakse nõustamist.

Valdkonnad, mis on haaratud:

  • Tubakatarvitamise ja kaudse suitsetamise ohtlikkus
  • Tervislik toitumine, puu- ja köögiviljade tarbimise suurendamine
  • Alkoholitarvitamise vähendamine
  • Hoidumine päikesepõletustest, ultraviolettkiirguse ohtlikkus
  • Turvaline seksuaalkäitumine
  • Kantserogeensed ained töökeskkonnas

Vähi varane avastamine skriinimise teel

  • Sõeluuringus osalemiseks kutsete saatmine
  • Infomaterjalide avaldamine sõeluuringute toimumisest ja nende sihtrühmast koostöös Eesti Haigekassaga
  • Skriininguregistri käivitamine, hindamaks skriiningute tõhusust

Kaugelearenenud haigusega vähipatsientide toetus