Tegevused

Tagasi

03. AUGUST 2018

Tegevused

Tuberkuloositõrje raames toimuvad Eestis järgnevad tegevused:

  • Lisaks on opioidsõltuvusega tuberkuloosihaigetel võimalus saada samaaegselt igapäevase tuberkuloosiraviga ka opioidsõltuvuse asendusravi metadooniga. Alates 2011. aastast on tuberkuloosihaigetel samuti võimalus alkoholsõltuvuse tasuta ravile.
  • Regulaarsed  tuberkuloosialased koolitused tervishoiu- ja sotsiaaltöötajatele, sealhulgas riskirühmadega töötavate sotsiaalasutuste töötajatele.
  • Tuberkuloosijuhtude registreerimine Tuberkuloosiregistris ja haiguse kulgemise jälgimine kuni paranemiseni.
  • Osalemine mitmetes rahvusvahelistes teadusprojektides.