Tegevused

Tagasi

16. JAANUAR 2020

Tegevused

Tubakatarvitamise piiramisel tegeleme ennetustöö ja tubakavaba keskkonna kujundamisega ning arendame tubakast loobumise programme:

  • Tubakavaba haiglakeskkonna arendamine Eesti tervist edendavate haiglate (TEH) võrgustiku baasil. Võrgustiku üheks juhtivaks strateegiaks on tubakavaba (haigla)keskkonna kujundamine nii personalile kui patsiendile ja paikkonna elanikele
  • Tubakast loobumise nõustamise piloteerimine Eesti Kaitseväes