Tegevused

Tagasi

30. DETSEMBER 2019

Poliitikad

Tubakapoliitika aluseks on 2014. aastal valitsuse heakskiidetud tubakapoliitika roheline raamat, mis koostati sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös.  pdf_smallTubakapoliitika roheline raamat keskendub:

  • tubakatoodete atraktiivsuse vähendamisele
  • alaealistele kättesaadavuse piiramisele
  • tubaka alternatiivtoodete turustamise reguleerimisele
  • suitsuvaba keskkonna edendamisele
  • salaturu piiramisele

Tubakatarvitamise vähendamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna "Tervislik eluviis" all.