Tegevused

Tagasi

27. JUUNI 2019

Tubakatarvitamise vähendamine

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuringu andmetel on igapäevasuitsetajate osakaal täiskasvanute hulgas 17% (2016. aastal 21%). Meeste hulgas on igapäevasuitsetajaid 23% ja naiste hulgas 13%. Juhusuitsetajaid on keskmiselt 8%. Kõige rohkem esineb juhusuitsetamist noorte täiskasvanute seas (16–34-aastased). E-sigarette tarvitab iga päev keskmiselt 2% täiskasvanutest. Kõige rohkem tarvitavad e-sigarette mehed vanuses 25–34 aastat – 6%. E-suitsu on proovinud 33% 11–15-aastastest kooliõpilastest.

Tubakatarvitamise arvele tuleb kanda 40% kõikidest südame-veresoonkonnahaiguste juhtudest, 80% kroonilise obstruktiivse kopsuhaiguse juhtudest ja 30% kõikidest vähijuhtudest. Kopsuvähi haigetest on aga suitsetajaid lausa 90%. Tubaka tarvitamisest põhjustatud haigusi on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel üle 25.

Tubakatarvitamine on haigestumiste ja enneaegsete surmade peamine ja seejuures täielikult välditav põhjus. See on ainus riskitegur, mida on võimalik elimineerida kohe, kui inimene lõpetab suitsetamise.

Suitsetajate hulk on küll vähenemas, kuid väga aeglaselt. Ka koolinoorte seas on suitsetamislevimus mõnevõrra langenud, ent tavasigarettide kõrval on populaarsed erinevad alternatiivsed tubakatooted nagu vesipiip, huuletubakas ja e-sigaret. Viimane on kogunud eriti palju populaarsust, sest ekslikult arvatakse, et tegemist on ohutu alternatiiviga tavasigaretile. Tegelikkuses on e-sigaret tubakatootele sarnaselt kasutatav toode, mis on tervisele kahjulik. E-sigaretti on proovinud kolmandik 11–15-aastastest koolinoortest.

Eestis on hädavajalik endisest tõhusamalt tõkestada tubakatoodete tarvitamisega alustamist või nende alustamise edasi lükkamist laste ja noores eas ning aidata ka tarvitajatel lõpetada. Kindlasti tuleb vähendada suitsetamislevimuse taseme erinevust sotsiaalsete gruppide vahel. Taunimist väärib mittesuitsetajate sunnitud viibimine tubakasuitsuses keskkonnas ehk passiivne suitsetamine.

Sotsiaalministeeriumi koordineerimisel ning ekspertide ja huvigruppide koostöös valmis 2012. aastal pdf small tubakapoliitika roheline raamat. Rohelise raamatu eesmärk on eelkõige laste ja noorte tervise hoidmine, et nad ei alustaks suitsetamisega. Raamat keskendub tubakatoodete atraktiivsuse vähendamisele, alaealistele kättesaadavuse piiramisele, tubaka alternatiivtoodete turustamise reguleerimisele, suitsuvaba keskkonna edendamisele ja salaturu piiramisele.

Tervise Arengu Instituut lähtub oma tegevustes kolmest tubakatarvitamise leviku piiramise põhiprintsiibist:

 • ennetamine
 • tubakast loobumise programmide arendamine
 • tubakasuitsuvaba keskkonna kujundamine

Meie tegevused:

Erinevatest spetsialistidest on meie tegevustesse kaasatud tervishoiutöötajad, psühholoogid, sotsiaaltöötajad, õpetajad, noorsootöötajad jt.

Meie koostööpartnerid

 • Eesti Tervisedenduse Ühing
 • Eesti Tervist Edendavate Haiglate võrgustik
 • Erialaseltsid
 • Erinevad tubakakontrolli järelvalve organid – politsei- ja piirivalveamet, maksuamet jm
 • Pere- ja kooliarstid
 • Tartu Ülikooli tervishoiu instituut
 • ENSH-Global – Global Network for Tobacco Free Health Care Services

Lisainfo

 • Meie tubakaalane teave on koondatud veebilehele tubakainfo.ee.
 • Tubakatarvitamise ja tubakast loobumise teemal saad infot ka Terviseinfo portaalist.
 • Poliitikad

  Poliitikad

  Tubakapoliitika aluseks on 2014. aastal valitsuse heakskiidetud tubakapoliitika roheline raamat, mis koostati sotsiaalmi...

 • Tegevused

  Tegevused

  Tubakatarvitamise piiramisel tegeleme ennetustöö ja tubakavaba keskkonna kujundamisega ning arendame tubakast loobumise ...