Tegevused

Tagasi

06. APRILL 2018

Toitumise infosüsteem Nutridata

Toitumise infosüsteem Nutridata (www.nutridata.ee) koondab Eesti toitumise valdkonna andmeid.

Nutridata koosneb neljast osast:

  • andmesisestusplatvorm on mõeldud kasutamiseks eelkõige toidutootmisettevõtetele ja teadusasutustele, aga ka teistele organisatsioonidele, kes soovivad hallata toidu koostise andmeid, sealhulgas arvutada välja oma toodete pakenditele toitumisalane teave, teostada retseptiarvutust ja soovitada uusi andmeid toidu koostise andmebaasi.
  • toitumise analüüsi programm võimaldab analüüsida menüüde energia- ja toitainete vastavust toitumissoovitustele. Ühtlasi on see töövahendiks koolide ja lasteaedade toitlustajatele tasakaalustatud menüüde koostamisel. 
  • toitumise analüüsi programmile on täiendavalt loodud teadustasand ehk küsitlusplatvorm, mis võimaldab koostada küsimustikke toitumisalaste uuringute läbiviimiseks.

Nutridata üheks eesmärgiks on Eesti rahvastiku toitumise ja toitumisharjumuse trendide jälgimine.

Kogutavad andmed võimaldavad teostada rahvastiku toitumisalase olukorra hindamist, planeerida sekkumisi toitumisharjumuste parandamiseks, täiendada toitumissoovitusi ning hinnata tervisevaldkonnas rakendatavate sekkumiste tõhusust.

Infosüsteemi loomisele aitasid kaasa Põllumajandusministeerium, Veterinaar- ja Toiduamet, Tallinna Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool.