Tegevused

Tagasi

15. APRILL 2016

Tervist toetavate tegevuste andmebaas

Tervist toetavate tegevuste andmebaas koondab ja jagab erinevate asutuste ja organisatsioonide poolt läbiviidud tervist edendavaid tegevusi.

Andmebaas võimaldab nii häid näited teistega jagada, kui vaadata, mida toredat on teised on korraldanud teinud ning neid omale eeskujuks võtta.

Tegevusi saab otsida märksõna järgi või filtreerida valdkonna, sihtrühma ja asukoha kaupa. 

Andmebaasi saavad oma tegevusi lisada kõik tervise edendamise valdkonnaga seotud spetsialistid ja huvilised.

Lisatud tegevusi hindab Tervise Arengu Instituudi spetsialistidest koosnev žürii. Muuhulgas on oluline tegevuste tõenduspõhisus ehk see, kas tegevuse vajadus ja metoodika on põhjendatud. Žüriilt kõige kõrgema hinnangu saanud tegevused kannavad „Hea praktika" märki.

SISENE ANDMEBAASI