Tegevused

Tagasi

16. JAANUAR 2020

Tegevused

Panustame tervist toetava töökeskkonna arendamisse ja organisatsioonide suutlikkuse tõstmisesse töötajate tervise hoidmisel ja arendamisel.

  • Töötame välja ja avaldame juhendmaterjale töökoha tervisedenduse valdkonnas tegevuste planeerimiseks ja elluviimiseks.
  • Kogume ja avaldame töökohal tervise edendamise hea praktika näiteid.