Tegevused

Tagasi

06. OKTOOBER 2016

Tegevused

  • Osalemine rahvusvahelises koostöös – osavõtt konverentsidest, osalemine teaduskomitees ja töörühmades, kogemuste jagamine teiste Euroopa haiglatega.