Tegevused

Tagasi

23. JAANUAR 2015

Poliitikad

Tervistedendavate haiglate ja terviseteenuste võrgustiku põhiprintsiipideks on:

  • tõsta tervishoiuteenuse kvaliteeti
  • integreerida terviseteenus (sh ennetus ja edendus) selgemalt raviteenuse juurde tervishoiuasutuste igapäevatöös ja kvaliteedijuhtimise süsteemis
  • parandada patsiendi, tema lähedaste ja haiglapersonali tervist ning rahulolu
  • kujundada koostöös paikkonna institutsioonidega tervist soodustav keskkond elanikkonnale