Tegevused

Tagasi

02. AUGUST 2018

Tegevused

Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi. 

  • Intersektoraalse paikkonna tervisedenduse juhtrühma töö korraldamine.
  • Paikkonna terviseuuringute läbiviimise juhendmaterjali ning standardküsimustike koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.
  • Tõenduspõhiste tervisedenduslike tegevuskavade koostamise juhendmaterjali koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.