Tegevused

Tagasi

01. JUULI 2020

Tegevused

Viime ellu Eesti paikkonna tervisedenduse valdkonna arengut toetavaid tegevusi. 

  • Üle-eestilise paikkonna tervisedendajate võrgustiku arendamine (koolituste, supervisioonide ja töötubade korraldamine, eestkoste tegevused).
  • Intersektoraalse paikkonna tervisedenduse juhtrühma töö korraldamine.
  • Paikkonna terviseuuringute läbiviimise juhendmaterjali ning standardküsimustike koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.
  • Tõenduspõhiste tervisedenduslike tegevuskavade koostamise juhendmaterjali koostamine kohalikele omavalitsustele ja maavalitsustele.