Tegevused

Tagasi

02. AUGUST 2018

Tegevused

Meie ülesandeks on narkomaania ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste kvaliteeti tagavate standardite väljatöötamine, rakendamine ja nende täitmise jälgimine.

Prioriteediks on järgmised teenused:

  • Narkomaaniaravi ja rehabilitatsiooni arendamine, sealhulgas metadoonasendusravi korraldamine
  • Uimastiprobleemidega isikutele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenuste arendamine
  • Kahjude vähendamise teenuste arendamine, sealhulgas süstivatele uimastisõltlastele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenuste arendamine

Lisaks tegeleme:

Osaleme: