Tegevused

Tagasi

15. JAANUAR 2020

Poliitikad

Narkomaania ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud Rahvastiku Tervise Arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all.

Kuni 2012. aastani olid narkomaania ennetamise alased tegevused kinnitatud eraldi riikliku strateegiaga.

2014. asta alguses valmis Vabariigi Valitsuse uimastiennetuskomisjoni tellimusel ja Siseministeeeriumi koordineerimisel Eesti uimastipoliitika põhisuundi määratlev uimastitarvitamise vähendamise poliitika valge raamat. Erinevate valdkondade ekspertide koostöös valminud raamatu eesmärgiks on anda teaduspõhised suunised iga-aastaste narkomaaniavaldkonna tegevuste planeerimisel.  

  • Narkomaania ennetamise riikliku strateegia analüütilised aruanded: