Tegevused

Tagasi

02. AUGUST 2018

Tegevused

Meie ülesandeks on HIV-i ennetamisele suunatud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste arendamine ning rahastamine, sealhulgas teenuste miinimumnõuete väljatöötamine ja teenuste kvaliteedi arendamine.

Meie prioriteediks on järgmised teenused:

  • Kahjude vähendamise teenused, sealhulgas narkootikume süstivatele isikutele suunatud süstlavahetuse ja nõustamise teenused
  • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide diagnostika ja ravi teenuse kättesaadavuse tagamine eriti haavatavatele sihtrühmadele (prostitutsiooni kaasatud isikud, narkootikume süstivad isikud)
  • HIV-i vabatahtliku, tasuta ja konfidentsiaalse testimise ja nõustamise teenus
  • HIV-iga elavatele inimestele ja nende lähedastele suunatud nõustamisteenused
  • HIV-iga elavatele inimestele suunatud juhtumikorralduse teenus

Lisaks tegeleme:

Osaleme: