Tegevused

Tagasi

01. JUULI 2020

Tegevused

Alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks Eestis jagame elanikkonnale infot alkoholi mõjude ja riskide kohta, koolitame spetsialiste ning kogume teavet alkoholitarvitamise olukorrast.