Tegevused

Tagasi

18. DETSEMBER 2018

Tegevused

Alkoholist tingitud kahjude vähendamiseks Eestis jagame elanikkonnale infot alkoholi mõjude ja riskide kohta, koolitame spetsialiste ning kogume teavet alkoholitarvitamise olukorrast.