Tegevused

Tagasi

27. JUUNI 2019

Poliitikad

Alkoholi liigtarvitamise ennetamise valdkonna tegevused ja eesmärgid on kokku lepitud rahvastiku tervise arengukava 2009–2020 valdkonna „Tervislik eluviis" all.

20. veebruaril 2014 kiitis Vabariigi Valitsus heaks alkoholipoliitika rohelises raamatus kirjeldatud põhimõtted alkoholitarvitamise vähendamiseks. Rohelises raamatus nähakse ette meetmed:

  • alkoholi kättesaadavuse ja müügiedenduse piiramiseks
  • alkoholi hinna mõjutamiseks
  • salaalkoholi leviku tõkestamiseks
  • alkoholitarvitamisest ja joobest tulenevate kahjude vähendamiseks
  • joobes juhtimise ennetamiseks
  • alkoholipoliitika meetmete toetamiseks kohalikul tasandil
  • teadlikkuse suurendamiseks
  • ravi ja nõustamisteenuste kättesaadavuse parandamiseks
  • alkoholi tarbimise, tervisemõju ja alkoholipoliitika rakendamise ja tõhususe seiramiseks