Tegevused

Tagasi

03. MÄRTS 2020

Uuringuandmete kasutamise taotlus

Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks või teaduslikuks analüüsiks, peavad andmete saamiseks esitama algandmete kasutamise taotluse.

Andmete taotlemise vorm reguleerib Tervise Arengu Instituudis läbi viidud uuringute andmebaaside kasutamist.

Taotlusvormis on oluline esitada selgelt ja arusaadavalt projekti eesmärk, lühikirjeldus ja planeeritav(ad) publikatsioon(id). Andmefaile saab kasutada ainult taotluses esitatud inimeste poolt ja nimetatud projekti täitmiseks kindlal ajavahemikul.

Dokument tuleb täita kas käsitsi või arvutis ning kindlasti allkirjastada. Taotlusvorm saata kas posti teel või skaneerituna e-posti teel uuringu koordinaatorile.

Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring

Paikkonna tervisemõjurite uuring

Kooliõpilaste tervisekäitumise uuring (HBSC)

Eesti Terviseuuring 2006

 • Uurimissuunad

  Uurimissuunad

  Teadustöid teeme järgmistes valdkondades: epidemioloogia onkoloogia molekulaar-epidemioloogiline viroloog...

 • Lõppenud uuringud

  Lõppenud uuringud

  Lisaks siin vasakul menüüs aastate kaupa toodud lühikokkuvõtetele on varasematel aastatel tehtud uuringute ja analü...

 • Teadusartiklid

  Teadusartiklid

  Tervise Arengu Instituudi töötajad avaldasid 2016. aastal kokku 43 teadusartiklit.  Neile lisanduvad raa...

 • Käimasolevad uuringud

  Käimasolevad uuringud

  2018. aastal on töös kolm Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtasutuse Eesti Teadusagentuur rahastatud institut...