Tegevused

Tagasi

20. JUULI 2017

ENPADASI

Tervise Arengu Instituudi seire ja hindamise osakond osales aastatel 2015 ja 2016 ühisprojektis ENPADASI ehk European Nutritional Phenotyope Assessment Data Sharing Initiative.

logo JPI HDHL opt 

Taust

ENPADASI on üle-euroopalise teadustegevuse ühiskavandamise algatuse "Tervislik toitumisviis täisväärtuslikuks eluks" (Joint Programming Initiative "A Healthy Diet for a Healthy Life" – JPI HDHL) alategevus, mille raames liikmesriigid tegelevad ühise teadusvõrgustiku loomisega.

ENPADASI algatust juhib Hollandi Teadusuuringute Organisatsioon koostöös 51 partneriga üheksast liikmesriigist.

Eesmärk

ENPADASI peamine eesmärk on luua avatud juurdepääsuga üle-euroopaline teadustöö platvorm, mis sisaldab andmeid erinevatest toitumisuuringutest alates interventsioonidest kuni epidemioloogiliste uuringuteni.

See võimaldab tulevikus kombineeritud analüüside teostamist ning selgitada toitumise ja tervise vahelisi seoseid veelgi täpsemalt. Erilist tähelepanu pööratakse toitumise ja geneetika vahelistele seostele.

Tööpaketid

ENPADASI programm koosnes kuuest tööpaketist: 

  • WP1. Programmi juhtimine, koordineerimine ja jätkusuutlikkus
  • WP2. Ühise andmeanalüüsi ettevalmistamine ja olemasolevate andmete jagamine
  • WP3. ENPADASI infrastruktuuri arendamine, testimine ja avalikustamine
  • WP4. Ontoloogia ja töövahendite arendamine mitmete uuringute integreeritud analüüsiks
  • WP5. Juhised tõhusaks ja seaduslikuks andmete jagamiseks, lahendades eetilised, andmekaitse, intellektuaalse omandi ja andmejagamise poliitika teemad
  • WP6. Toitumisteadlaste koolitamine standardite (standardtegevusprotokollid ja ontoloogiad) ning andmete üleslaadimiseks loodud infrastruktuuris

Lisaks Tervise Arengu Instituudile osales Eestist partnerina programmis ka Tartus paiknev Tervislike Piimatoodete Biotehnoloogiate Arenduskeskus.

Projekt kestis kaks aastat, 2015–2016.

Eestis rahastasid projekti "Teaduse rahvusvahelistumine" raames Euroopa Regionaalarengu Fond ja Sotsiaalministeerium.

 

logo regionaalarengu fond