Tegevused

Tagasi

24. AUGUST 2020

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus mitteosalenud naistele

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (HPV), mis levib puutekontakti kaudu, sealhulgas seksuaalsel teel. Papilloomiviiruse tüüpe on üle saja, kuid emakakaelavähki tekitab neist vaid osa. Kui naine nakatub kõrge riskiga HPV alatüüpidega, võivad emakakaela rakkudes tekkida muutused ning vajaliku sekkumiseta areneda vähieelne seisund. Emakakaelavähk võib välja kujuneda 10-15 aasta jooksul. Paljudel HPV viirusega nakatunud inimestel puuduvad haigusnähud ja/või kaebused ning tavaliselt ei tekita rakumuutused emakakaelal ega vähieelne seisund muutusi enesetundes.

Tervise Arengu Instituut (TAI) koostöös Eesti Haigekassaga alustab emakakaelavähi riski hindava HPV kodutestimise uuringuga, et saada tagasisidet naistelt ning hinnata, kas kodutestimist saaks rakendada osana tavapärasest sõeluuringust.

HPV kodutest näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb viiruse vähki põhjustavaid alatüüpe. See on uudne ja tulemuslik emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel võtta proovi mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Paljudes Euroopa riikides on kodutest juba emakakaelavähi sõeluuringus kasutusel.

Uuringus on juhuvaliku alusel kutsutud osalema 12 000 naist üle Eesti, kes on sündinud aastatel 1958–1983 ning kes viimase seitsme aasta jooksul ei ole osalenud emakakaelavähi sõeluuringus. Uuringusse kutsutud naised on määratud kolme rühma, kus HPV kodutesti proovivõtukomplekt saadetakse osalejatele kodusele aadressile või pakutakse võimalust tellida kodutest internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu. Uuringus kasutatakse erinevaid proovivõtuvahendeid, rühmad on eelnevalt määratud juhusliku valiku alusel ning seda valida ega muuta ei ole võimalik. Uuringu kutseid saadetakse välja augustist oktoobrini tava- ja e-postiga.

Uuringusse kutsutud naistele pakutakse võimalust teha tasuta kodutest inimese papilloomiviiruse (HPV) määramiseks. HPV nakkuse tuvastamise korral on tarvis teha täiendavaid uuringuid, millest teavitatakse kõiki positiivse analüüsitulemusega osalejaid personaalselt. Kõigi täiendavate uuringute ja/või vajamineva ravi kulud katab Eesti Haigekassa, seda ka juhul, kui hetkel puudub ravikindlustus.

Uuringu tulemusena saavad osalejad olulist teavet oma tervise kohta. Samuti aitab uuringus osalemine kaasa emakakaelavähi sõeluuringu paremaks muutmisel, sest saame hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana, pakkudes naistele võimaluse tervishoiuasutusse pöördumise asemel proov ise kodus võtta.

Uuringu tulemused aitavad kaasa emakakaelavähi haigestumuse ja suremuse vähendamisele Eestis.

Kui teil esineb kaebusi (näiteks ebaregulaarne veritsus, valu, eritis), pöörduge kindlasti oma perearsti või günekoloogi poole, isegi siis, kui te uuringus osaleda ei soovi!
Uuringuga seotud küsimuste korral on võimalik pöörduda uuringu korraldajate poole e-kirja hpvkodutest@tai.ee või telefonil 58 601 131 teel (esmaspäevast kolmapäevani). kella 10–12).