Tegevused

Tagasi

23. MAI 2018

Käimasolevad uuringud

2018. aastal on töös kolm Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtasutuse Eesti Teadusagentuur rahastatud institutsionaalse uurimistoetuse (IUT) teemat. Muudest rahastamisallikatest (eelkõige Sotsiaalministeerium) on töös 49 uuringut.

Uuringute lühikokkuvõtted.

Epidemioloogia osakond

 • Rahvastiku tervise sotsiaalsed ja individuaalsed mõjurid: registripõhine lähenemine
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, põhitäitjad T. Aareleid, K. Innos, M. Rahu, K. Rahu, A. Baburin
  • Täitmise aeg 2013–2018
 • Tšernobõli veteranide haigestumus ja suremus
  • Vastutav täitja K. Rahu, põhitäitjad M. Rahu, M. Tekkel
  • Täitmise aeg 2010–2019
 • IVF-lapsed Eestis: haigestumus ja suremus
  • Vastutav täitja K. Rahu, põhitäitjad M. Rahu, K. Allvee
  • Täitmise aeg 2012–2018
 • Enneaegse suremuse soolised erinevused
  • Vastutav täitja K. Rahu, põhitäitja M. Rahu
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • Eesti naiste rinnavähiuuring
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad M. Tekkel, T. Aareleid, A. Baburin
  • Täitmise aeg 2012–2020
 • Majanduskriisi efekt tervisenäitajatele ja arstiabi kasutamisele Eestis, Leedus ja Soomes
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, põhitäitjad R. Reile, M. Tekkel
  • Täitmise aeg 2012–2018
 • Loenduspõhine longituudne suremusuuring Eestis
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, Põhitäitjad A. Baburin, K. Innos.
  • Täitmise aeg 2013–2020
 • Rahvastikupõhine vähielulemus Eestis
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad T. Aareleid, A. Baburin, K. Paapsi, M. Mägi
  • Täitmise aeg 2013–2018
 • Välditavad vähisurmad Eestis elulemuse võrdluse põhjal
  • Vastutav täitja A. Baburin, põhitäitjad T. Aareleid, K. Innos
  • Täitmise aeg 2013–2018
 • Suremuse sotsiaalsed, majanduslikud ja käitumuslikud riskitegurid
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, põhitäitjad R. Reile, A. Baburin
  • Täitmise aeg 2014–2020
 • Teadustöö metodoloogiaküsimused
  • Vastutav täitja M. Rahu Põhitäitjad K. Rahu, K. Konstabel
  • Täitmise aeg 2014–2018
 • Kopsutuberkuloos Eestis: haigestumuse ja suremuse trendid ning sotsiaaldemograafilised erinevused
  • Vastutav täitja K. Rahu, põhitäitjad M. Rahu, P. Viiklepp
  • Täitmise aeg 2015–2018
 • Eesti melanoomihaigete elulemuse ja ravi retrospektiivne analüüs
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad P. Padrik (TÜK), G. Kuusk (ITK), K. Putnik (PERH)
  • Täitmise aeg 2015–2020
 • Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring 2018
  • Vastutav täitja M. Tekkel, põhitäitjad T. Veideman, R. reile
  • Täitmise aeg 2017–2019
 • Vähiregistri uue andmekoosseisu väljatöötamine
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg, M-L. Zimmermann
  • Täitmise aeg 2015–2018
 • Makromajanduslikud muutused ja nende mõju suremuse ebavõrdsusele: registripõhine suremusuuring Läänemere riikides 2000–2015
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, põhitäitja A. Baburin
  • Täitmise aeg 2016–2020.
 • Lapsepõlvega seotud sotsiaalmajanduslikud ja psühhosotsiaalsed riskitegurid, täiskasvanuea tervisekäitumine, terviseseisund ning põhjusjärgne suremus: kohortuuring
  • Vastutav täitja M. Leinsalu, põhitäitjad R. Reile, A. Baburin
  • Täitmise aeg 2017–2020
 • Vähihaigestumuse ja -suremuse trendid ja nende prognoos Eestis
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad A. Baburin, T. Aareleid, K. Paapsi, jt.
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • Eesti kesk- ja vanemaealise rahvastiku vaimne tervis
  • Vastutav täitja K. Laidra
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • Päästeteenistujate haigestumus ja suremus: kohortuuring
  • Vastutav täitja A. Baburin, põhitäitjad K. Innos, K. Laidra
  • Täitmise aeg 2016–2030
 • Laste ja noorte täiskasvanute vähi epidemioloogia Eestis: andmekvaliteet, haigestumus ja elulemus
  • Vastutav täitja K. Paapsi, põhitäitjad K. Innos, T. Aareleid, M. Mägi, S. Mikkel (TÜK), K. Saks (TLH)
  • Täitmise aeg 2016–2020

Muud uuringud ja projektid

 • Vähielulemus Euroopas: EUROCARE-5 ja EUROCARE-6 uuring (Survival of Cancer Patients in Europe)
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad T. Aareleid, K. Paapsi, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Täitmise aeg 2010–2018
 • Vähielulemus maailmas: CONCORD-2 ja CONCORD-3 uuring (Global Surveillance of Cancer Survival)
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Täitmise aeg jooksvalt
 • EUROCARE süvauuring (European high-resolution study)
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad T. Aareleid, M. Mägi, P. Härmaorg
  • Täitmise aeg 2014–jooksev
 • DEMETRIQ: Tervisemõjurite ebavõrdsust vähendavate metoodikate väljatöötamine
  • Vastutav täitja M. Leinsalu
  • Täitmise tähtaeg 2012–2018
 • SILNE: Suitsetamise sotsiaalne ebavõrdus ja selle vähendamise võimalused: õppimine looduslikest eksperimentidest kasutades aegridade meetodit ja riikidevahelist võrdlust
  • Vastutav täitja M. Leinsalu
  • Täitmise aeg 2012–2018
 • LIFEPATH: Tervena vananemise sotsiaalseid erisusi mõjutavad elukäiguomased bioloogilised levikuteed
  • Vastutav täitja M. Leinsalu
  • Täitmise aeg 2015–2019
 • EuroMOMO
  • Vastutav täitja T. Veideman, põhitäitjad G. Denissov, A. Baburin, K. Innos
  • Täitmise aeg 2013–jooksev

Vähi sõeluuringute register

 • Hormoonasendusravi postmenopausis – hüved ja ohud
  • Vastutav täitja P. Veerus, põhitäitjad T. Veideman, H. Karro
  • Täitmise aeg 1998–2020
 • Munasarjavähi haigete elulemus Eestis ja seda mõjutavad tegurid
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad P. Veerus, K. Ojamaa (ITK)
  • Täitmise aeg 2013–2018
 • Emakakaelavähi epidemioloogia Eestis
  • Vastutav täitja K. Innos, põhitäitjad P. Veerus, K. Ojamaa, M. Tammaru, K. Lang.
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • “TOwards imProved screening for breast, cervical and colorectal cancer In All of EUrope” (EU-TOPIA)
  • Vastutav täitja P. Veerus
  • Täitmise aeg 2015–2020
 • NORDSCREEN
  • Vastutav täitja P. Veerus

Krooniliste haiguste osakond

 • IUT5-2 Perekondlik agregatsioon, toitumisharjumused ja krooniliste haiguste longituudsed riskitegurite muutused ning riskeeriva tervisekäitumise mõjud
  • Vastutav täitja T. Veidebaum, põhitäitjad K. Konstabel, E. Nurk, K. Rüütel
  • Täitmise aeg 2015–2020

IUT5-2 alateemad

 • Toitumiskäitumise determinandid lastel, noorukitel ja täiskasvanutel – I.Family projekt koos uneuuringuga
  • Vastutav täitja T. Veidebaum, põhitäitjad K. Konstabel, H-M. Loit, A. Matsi, jpt.
  • Täitmise aeg 2012–2018
 • Krooniliste haiguste riskitegurite kujunemine ja levimus ning võimalikud interventsioonid: lapsest täiskasvanuni prospektiivses longituudkohordis ELIKTU
  • Vastutav täitja T. Veidebaum, põhitäitjad H-M. Loit, A. Matsi, J. Rahno, P. Kasemets, U. Heiter, L. Oja, K. Lehto, M. Lauri
  • Täitmise aeg 2011–2020

Muud uuringud ja projektid

 • Geriaatrilise depressiooni riskifaktorid läbi elu: psühholoogilise stressi, geneetilise riski ning epigeneetiliste modifikatsioonide koosmõju
  • Vastutav täitja K. Lehto
  • Täitmise aeg 2017–2018
 • Eesti kooliõpilaste tervisekäitumise uuring HBSC (Health Behaviour of School-aged children)
  • Vastutav täitja K. Aasvee, põhitäitja M. Kukk, J. Rahno
  • Täitmise aeg 2017–2021
 • Riigikaitse inimfaktoriga seotud jätkusuutlikkuse uurimissuund (RIJU)
  • Vastutav täitja T. Veidebaum, põhitäitjad L. Oja, J. Piksööt
  • Täitmise aeg 2014–2018

Onkoloogia ja immunoloogia osakond

 • Glükaan-spetsiifiliste antikehade struktuurne ja funktsionaalne muutlikkus C-hepatiidi mudelil
  • Vastutav täitja O. Kurtenkov, põhitäitjad K. Klaamas, J. Smorodin, J. Jakovleva
  • Täitmise aeg jooksvalt

Seire ja hindamise osakond

 • Sciene and Technology in childhood Obesity Policy – STOP
  • Vastutav täitja E. Nurk, põhitäitjad A. Aaspõllu
  • Täitmise aeg 2018–2022
 • Rahvastiku toitumise uuring 2014
  • Vastutav täitja E. Nurk, põhitäitjad K. Nelis, M. Kukk, M. Kivisild, K. Kukke, L. Nelis
  • Täitmise aeg 2012–2018
 • Rahvastiku toitumise uuring 1997
  • Vastutav täitja E. Nurk, põhitäitja K. Kukke
  • Täitmise aeg 2017-2018
 • Rahvastiku soolatarbimise pilootuuring
  • Vastutav täitja A. Aaspõllu, põhitäitjad E. Nurk, M. Lauri, A. Minossenko
  • Täitmise aeg 2016–2020
 • Rahvusvaheline laste ülekaalu hindamise uuring (COSI)
  • Vastutav täitja E. Nurk, põhitäitjad A. Metsoja, L. Nelis, M. Lauri
  • Täitmise aeg 2016–2019
 • Alkoholi kättesaadavuse kordusuuring
  • Vastutav täitja M. Käbin, põhitäitja A. Trummal
  • Täitmise aeg 2017–2018
 • MOCHA (Models of Child Health Appraised)
  • Vastutav täitja T. Veidebaum, põhitäitjad E. Nurk, L. Nelis
  • Täitmise aeg 2015–2019
 • Diabeediga lapse toetamine haridusasutuses
  • Vastutav täitja L. Varava, põhitäitja M. Lauri
 • VEPA käitumisoskuste mäng
  • Vastutav täitja A. Baumbach, põhitäitjad A. Trummal, K. Streimann
 • Vanemlusprogramm „Imelised aastad“
  • Vastutav täitja L. Kasvandik, põhitäitja A. Trummal
 • Lasteaia keskkondlike tingimuste ja õppe-kasvatustegevuste mõju laste kehalisele arengule kooliks ettevalmistavas rühmas (Liikumine ja keskkond)
  • Vastutav täitja A. Haav, põhitäitjad L. Lõhmus, L. Oja, L. Varava

Nakkushaiguste ja uimastiseire keskus

 • Eesti täiskasvanud elanikkonna seksuaalkäitumine, 2017
  • Vastutav täitja L. Lõhmus, põhitäitjad K. Rüütel, L. Lemsalu, K. Vals
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • HIV-nakkuse ja teiste vere teel levivate infektsioonide ning nendega seotud riskikäitumise levimus süstivate narkomaanide seas Narvas
  • Vastutav täitja M. Salekešin, põhitäitjad S. Vorobjov, K. Rüütel
  • Täitmise aeg 2018–2019
 • Eesti täiskasvanud elanikkonna uimastitarvitamise uuring, 2018
  • Vastutav täitja S. Vorobjov, põhitäitjad M. Salekešin, K. Vals
  • Täitmise aeg 2017–2019
 • Metadoonasendusravil olevad kliendid ning nende ravijärgimus
  • Vastutav täitja S. Vorobjov, põhitäitja M. Salekešin
  • Täitmise aeg 2016-2018
 • Seksuaalsel teel levivate infektsioonide levimus ja nendega seotud käitumine ajateenijate hulgas
  • Vastutav täitja K. Rüütel
  • Täitmise aeg 2018
 • HIVi nakatunute arv ja raviga kaasatus Eestis
  • Vastutav täitja L. Lemsalu, põhitäitja K. Rüütel
  • Täitmise aeg 2016–2018
 • Diagnoosimata HIVi levimuse hindamine Eestis
  • Vastutav täitja L. Lemsalu, põhitäitjad K. Rüütel, K. Vals
  • Täitmise aeg 2016–2019
 • INTEGRATE – HIV, hepatiitide, TB, STLIde ennetamine Euroopas
  • Vastutav täitja L. Lemsalu
  • Täitmise aeg 2017–2020
 • Euroopa koolinoorte alkoholi ja teiste uimastite tarvitamise uuring
  • Vastutav täitja S. Vorobjov, põhitäitjad M. Salekešin, K. Vals
  • Täitmise aeg 2018–2020
 • EMIS2017 – üle-Euroopalise meestega seksivate meeste internetiuuring
  • Vastutav toimetaja K. Rüütel, põhitäitja L. Lõhmus
  • Täitmise aeg 2017–2019

Viroloogia osakond

 • Zoonootilised ja hepatotroopsed patogeenid Eestis: uued ja vanemad emergeeruvad nakkused ning nende mõju rahvastiku tervisele
  • Vastutav toimetaja I. Golovljova, põhitäitjad J. Geller, T. Kuznetsova
  • Täitmise aeg 2015–2020

Nakkushaiguste ja narkomaania ennetamise osakond

 • Opioidsõltuvuse asendusravikeskuste klientide rahulolu uuring
  • Vastutav täitja K. Abel-Ollo, põhitäitja K. Abel-Ollo
  • Täitmise aeg 2018-2019
 • Narkootikumide tarvitamise veebiküsitlus Euroopas.
  • Vastutav täitja K. Abel-Ollo, põhitäitjad H. Noormets, A. Kurbatova, L. Lõhmus, K. Vals, M. Salekešin, S. Vorobjov
  • Täitmise aeg 2017–2018
 • Kahjude vähendamise klientide rahulolu uuring
  • Vastutav täitja K. Abel-Ollo, põhitäitjad K. Kivimets, A. Murd
  • Täitmise aeg 2018
 • Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) grant.
  • Vastutav täitja K. Abel-Ollo, põhitäitjad S. Vorobjov, M. Salekešin, K. Vals
  • Täitmise aeg jooksev
 • Uurimissuunad

  Uurimissuunad

  Teadustöid teeme järgmistes valdkondades: epidemioloogia onkoloogia molekulaar-epidemioloogiline viroloog...

 • Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks või teaduslikuks analüüsi...

 • Lõppenud uuringud

  Lõppenud uuringud

  Lisaks siin vasakul menüüs aastate kaupa toodud lühikokkuvõtetele on varasematel aastatel tehtud uuringute ja analü...

 • Teadusartiklid

  Teadusartiklid

  Tervise Arengu Instituudi töötajad avaldasid 2016. aastal kokku 43 teadusartiklit.  Neile lisanduvad raa...