Tegevused

Tagasi

24. MAI 2018

Teadustöö

Tervise Arengu Instituut teeb teadusuuringuid epidemioloogia ja biostatistika ning meditsiinilise viroloogia ja immunoloogia valdkondades.

Uuringuid teeme riiklike tellimustena, rahvusvaheliste programmide raames ning samuti omal algatusel.

Teadustöö raames

 • viime läbi uuringuid: teeme perioodilisi üleriigilisi ja rahvastikupõhiseid laste, noorukite ja täiskasvanute tervise- ning tervisekäitumise uuringuid
 • hästivarustatud molekulaarbioloogia, immunoloogia ja viroloogia laborid võimaldavad epidemioloogilistesse valimiuuringutesse integreerida erinevaid biomarkereid
 • arendame arstiteaduse teoreetilisi aluseid
 • avaldame teadustöid erialastes väljaannetes
 • populariseerime uurimistulemusi
 • osaleme teadlaskaadri koolituses
 • jälgime riiklike tervisestrateegiate ja -programmide rakendamist, töötame välja indikaatoreid ja hindame nende elluviimise tõhusust

Koostöö paljude Euroopa teadusasutuste ja ülikoolidega lisab meie uurimistööle rahvusvahelise mõõtme.

Teadustööga tegelevad eelkõige

 • epidemioloogia ja biostatistika osakond
 • krooniliste haiguste osakond
 • toitumisuuringute osakond
 • uimastite ja nakkushaiguste epidemioloogia osakond
 • viroloogia ja immunoloogia osakond

Teadustegevust rahastatakse riigieelarvest (baasfinantseerimine, uurimistoetused ehk grandid, riiklikud teadus- ja arendusprogrammid), samuti rahvusvahelistest ja välisriikide teadusprogrammidest ning -fondidest.

Kõigile uurimistöödele, milles käsitletakse inimesi ja nende tervist, annab oma eksperthinnagu instituudi juures tegutsev Tallinna Meditsiiniuuringute Eetikakomitee.

Instituudi teadustegevust juhib teadusdirektor, prof Toomas Veidebaum.

 • Uurimissuunad

  Uurimissuunad

  Teadustöid teeme järgmistes valdkondades: epidemioloogia onkoloogia molekulaar-epidemioloogiline viroloog...

 • Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Uuringuandmete kasutamise taotlus

  Teadlased, üliõpilased ja teised, kes vajavad uuringutega kogutud andmeid oma õpingute tarbeks või teaduslikuks analüüsi...

 • Lõppenud uuringud

  Lõppenud uuringud

  Lisaks siin vasakul menüüs aastate kaupa toodud lühikokkuvõtetele on varasematel aastatel tehtud uuringute ja analü...

 • Teadusartiklid

  Teadusartiklid

  Tervise Arengu Instituudi töötajad avaldasid 2016. aastal kokku 43 teadusartiklit.  Neile lisanduvad raa...

 • Käimasolevad uuringud

  Käimasolevad uuringud

  2018. aastal on töös kolm Haridus- ja Teadusministeeriumi sihtasutuse Eesti Teadusagentuur rahastatud institut...