Tegevused

Tagasi

22. JAANUAR 2021

Statistika

Vähi sõeluuringute registri asutamise ja pidamise põhimäärus jõustus 16. jaanuarist 2015. Sellest alates on olnud registril õiguslik alus teistest registritest andmeid pärida ja koguda.

Vähi sõeluuringute registri andmed on avaldatud tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis.

Kogutavad andmed on vastavuses Euroopa Liidu kvaliteedinõuetega (vt lingid allpool) skriininguregistri andmekoosseisudele ja need võimaldavad sõeluuringute kvaliteediindikaatorite rahvusvahelist võrdlust.

Registri töö andmekvaliteedi tõstmiseks jätkub koostöös Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumiga.