Tegevused

Tagasi

12. NOVEMBER 2019

Teabenõue

Registrites olevate statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada registri juhatajale e-kirja teel vabas vormis. 

Isikustatud isikuandmeid sisaldava päringu korral tuleb täita allolev teabenõude vorm.

Kuidas vormi täita?

Teabenõude vormistamiseks täida kõik selle lahtrid. Palun kontrolli blankett enne allkirjastamist üle – veendu, et kõik väljad on täidetud korrektselt ning esitatud andmed tõesed.

Seejärel vajuta „Allkirjasta", misjärel tehakse sellest PDF-vormingus dokument.

Selle võib välja printida ja allkirjastada käsitsi. Allkirjastatud dokumendi võib tuua kohale, saata postiga või saata skaneerituna elektronpostiga vastava registri juhatajale, millest andmeid soovitakse. Skaneeritud dokumendi puhul tuleb hiljem andmete üleandmisel esitada ka originaaldokument.

Teine võimalus on allkirjastada teabenõue digitaalselt. Selleks tuleb loodud PDF-dokument salvestada omale arvutisse, allkirjastada ID-kaardiga ning saata registri juhataja e-posti aadressile.

Täpsemat infot digitaalse allkirjastamise kohta saab SIIT.

Isikuandmete (nii isikustatud kui ka isikustamata) väljastamisel vormistatakse andmete üleandmise akt ja andmed antakse üle käest kätte.

Isikuandmete kaitse seadus

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (isikuandmete kaitse üldmäärus)

Kontakt