Tegevused

Tagasi

09. JUUNI 2020

Statistika

Narkomaaniaravi andmekogu andmete põhjal koostatakse iga-aastaselt ülevaade, mis esitatakse ka Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seire Keskusele (EMCDDA) ja ÜRO Uimastite ja Kuritegevuse Büroole (UNOCD).

 • EMCDDA raportid "Uimastiprobleemide olukord Euroopas" (nii eesti kui inglise keeles):
  • 2016 (2014. a andmed)  
  • 2015 (2013. a andmed)
  • 2014 (2012. a andmed)
  • 2013 (2011. a andmed)
  • 2012 (2010. a andmed)
  • 2011 (2009. a andmed)
  • 2010 (2008. a andmed) 
  • 2009 (2007. a andmed)