Tegevused

Tagasi

03. AUGUST 2018

Statistika

Meditsiinilise Sünniregistri ja Raseduskatkestusandmekogu andmed avaldatakse:

  • kogumikes osaliselt avaldatud või avaldamata tabelid ja joonised on koondatud Exceli tabelitena ka registri kodulehele (vt allpool) 

Sünnistatistika 1992–2017

Abordistatistika 1996–2017