Tegevused

Tagasi

03. AUGUST 2018

Meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu

Meditsiiniline sünniregister ja raseduskatkestusandmekogu koguvad andmeid kõikide Eestis toimunud sündide ja teostatud abortide kohta.

Kogutavad andmed võimaldavad analüüsida sündimust, perinataalset suremust ja haigestumust mõjutavaid tegureid ning hinnata rasedusaegset jälgimisperioodi. Saadud andmeid kasutatakse ka epidemioloogilistes teadusuuringutes ning sünnitusjärgse tervishoiuteenuse ja sündimusstatistika korraldamiseks.

Sünniregistri andmete kogumise alusdokument on pdf small sünnikaart, mille esitavad registrile kõik Eestis sünnitusabi osutavad tervishoiuasutused iga elusalt või surnult sündinud lapse kohta.

Raseduskatkestusandmekogu (varasem Eesti Abordiregister) andmete kogumise alusdokument on pdf small abordikaart, mis täidetakse kõikides rasedusi katkestavates ja katkenud rasedusega naistele arstiabi osutavates tervishoiuasutustes (k.a eraarstid) toimunud raseduse katkemise või katkestamise kohta (v.a emakaväline rasedus).

Registrites toimub andmete:

 • sisestamine elektroonsesse andmebaasi
 • kodeerimine
 • kontrollimine ja täpsustamine
 • standardtöötlus ja päringutele vastamine
 • väljastamine ja publitseerimine
 • säilitamine ja paberkandjal arhiveerimine

Andmete väljastamine ja avaldamine:

 • Statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada e-kirja teel vabas vormis.
 • Isikustatud isikuandmeid sisaldava päringu korral tuleb täita teabenõude vorm.

Sünniregister loodi 1991. aastal ja see sisaldab andmeid alates 1992. aastast. Raseduskatkestusandmekogu asutati 1994. aastal. Eesti abordistatistika andmed on kättesaadavad alates aastast 1996.

 • Õigusaktid ja alusdokumendid

  Õigusaktid ja alusdokumendid

  Meditsiiniline Sünniregister ja Raseduskatkestusandmekogu lähtub oma töös järgmistest õigusaktidest: Rahvatervise sea...

 • Statistika

  Statistika

  Meditsiinilise Sünniregistri ja Raseduskatkestusandmekogu andmed avaldatakse: instituudi tervisestatistika andmebaasi...

 • Teabenõue

  Teabenõue

  Registrites olevate statistiliste või isikut tuvastada võimaldavate tunnusteta andmete saamiseks võib teabenõude esitada...