Instituut

Tagasi

26. JUULI 2018

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täiendkoolituse eesmärk on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid nende töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva-, või perekodus töötamiseks. Täiendkoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast eri moodulist.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus on ühine kõikidele asendus-, pere- või turvakodus last vahetult kasvatavatele inimestele.

Täiendkoolituses on 144 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja iseseisva töö maht on 16 akadeemilist tundi.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava on kättesaadav siin. See põhineb 2016. aastal läbiviidud asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin ning 2017. aastal läbiviidud pilootkoolituste mõjuhindamise tulemustel, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi: kolm gruppi Tallinnas, kaks gruppi Tartus ja üks grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aastal viiakse läbi neli eestikeelset gruppi: 

  • I koolitusgrupp Tallinnas 03.05–15.08
  • II koolitusgrupp Tartus 9.05–15.09
  • III koolitusgrupp Tallinnas 29.08–05.12
  • IV koolitusgrupp Tallinnas 04.09–12.12

Venekeelsed grupid alustavad eeldatavasti sügisel 2018. 

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht läbi registreerimislingi.

Lisakoolitused

2018. aasta lisakoolituste teemad:

  • teismelise mõistmine ja toetamine
  • psühholoogiline kriisiabi

Gruppide toimumisajad on selgumisel. 

Kasulik lugemine

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Lisainfo

Kirke Võisula
koolitusspetsialist
kirke.voisula@tai.ee  
659 3925

Enelis Linnas
projektijuht
enelis.linnas@tai.ee 
659 3844