Instituut

Tagasi

08. OKTOOBER 2020

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus

Perevanema ja kasvataja täiendkoolituse eesmärk on ühelt poolt anda kasvatusala töötajatele asenduskodus ja turvakodus töötamiseks vajalikud oskused ja teadmised, aga teisalt neid nende töös ka toetada ja julgustada.

Tegemist on baaskoolitusega, mis tähendab, et osalejatele antakse alusteadmised, mis on olulised asendus-, turva-, või perekodus töötamiseks. Täiendkoolitus on mahuga 160 akadeemilist tundi ja koosneb kokku kaheksast eri moodulist.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus on ühine kõikidele asendus-, pere- või turvakodus last vahetult kasvatavatele inimestele.

Täiendkoolituses on 144 akadeemilist tundi auditoorset õpet ja iseseisva töö maht on 16 akadeemilist tundi.

Perevanema ja kasvataja täienduskoolituse õppekava on kättesaadav siin. See põhineb 2016. aastal läbiviidud asenduskodu kasvatusala töötajate koolitusvajaduse analüüsil, mis on kättesaadav siin ning 2017. aastal läbiviidud pilootkoolituste mõjuhindamise tulemustel, mis on kättesaadav siin.

2017. aastal viidi läbi kuus pilootkoolituse gruppi: kolm gruppi Tallinnas, kaks gruppi Tartus ja üks grupp Pärnus. Kokku läbisid koolituse 106 osalejat.

2018. aastal viidi läbi neli eestikeelset gruppi (3 gruppi Tallinnas ja 1 grupp Tartus) ning kokku koolitati 71 inimest. 

2019. aastal viidi läbi 5 eestikeelset gruppi (3 Tallinnas ja 1 Tartus) ning 4 venekeelset gruppi (2 Tallinnas ja 2 Ida-Virumaal). Kokku koolitati 172 inimest.

2020. aastal viiakse läbi kolm eestikeelset ja kuni neli venekeelset gruppi:

 • I grupp, Tallinn, eesti keeles, 04.02.– 28.10.2020 (grupp komplekteeritud)
 • II grupp, Tartu, eesti keeles, 11.02.– 19.11.2020 (grupp komplekteeritud)
 • II grupp, Ida-Virumaa, vene keeles 03.02.–29.10.2020 (grupp komplekteeritud)
 • IV grupp, Tallinn, eesti keeles, 02.09.-10.12.2020
 • V grupp, Tallinn, vene keeles, 24.08.–15.12.2020

Koolitusele registreerimine

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitusele saab osalejaid registreerida asenduskodu juht kirjutades merle.lust@tai.ee.

Perevanemate ja kasvatajate lisakoolitused

2020.aasta sügisel viiakse läbi lisakoolitused teemadel „Psühholoogiline kriisiabi“ ja „Lastevaheliste suhete toetamine“. Koolitused on mahuga 16 akadeemilist tundi (2 koolituspäeva) ja valida on võimalik kahe erineva teema vahel. Koolitused toimuva nii eesti- kui ka vene keeles.

Eesti keeles:

 • Psühholoogiline kriisiabi   Tartu 15.-16.10.2020
  Koolitaja Eda Mölder            Tallinn 20.-21.10.2020
 • Lastevaheliste suhete toetamine         Tartu 26.-27.11.2020
  Koolitajad Meelis Kukk ja Marina Sepp   Tallinn 2.-3.12.2020

Vene keeles:

 • Psühholoogiline kriisiabi   Ida-Virumaa 8.-9.10.2020
  Koolitaja Dmitri Listopad      Tallinn 20.-21.10.2020
 • Lastevaheliste suhete toetamine   Tallinn 12.-13.11.2020
  Koolitaja Maria Źuravljova                 Ida-Virumaa 3.-4.12.2020

Koolitustele on võimalik registreerida siin

Perevanema ja kasvataja lisakoolituste täpsem kirjeldus on kättesaadav siin.

Rohkem infot koolituste kohta merle.lust@tai.ee.

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Koolituse sihtrühmadeks on asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad, sotsiaaltöötajad) ja lastekaitsetöötajad. Kuna seksuaalse väärkohtlemise ja/või laste inimkaubanduse teema on mõlemale sihtrühmale oluline ja nendega tegelemine nõuab asenduskodude ja lastekaitsetöötajate koostööd, korraldame sihtrühmadele ühise koolituse.

2018.aastal oli Eestis 505 lapskannatanuga seksuaalkuritegu, mis on 87% kõigist seksuaalkuritegudest. Ka inimkaubanduse puhul on alaealised ohvrid Eestis sagedased - alaealiste ärakasutamine inimkaubanduse eesmärgil moodustas inimkaubandusega seotud kuritegudest 61%. Selleks, et ennetada ohvriks langemist ja toetada võimalike tagajärgedega toimetulekut, pakume käesolevat koolitust. Koolitusel keskendutakse sellele, mis on seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus, kuidas juhtumite ilmnemise korral tegutseda ja kuidas ohvriks langenud last paremini mõista ja toetada.

Koolitus on mahuga 64 akadeemilist tundi (8 koolituspäeva) ja koosneb viiest erinevast moodulist.

2020.aasta sügisel toimub Tartus eesti keeles koolitus „Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus“.

 • I moodul 14.september 2020 (8 ak/h)
  „Lapse seksuaalsus“ - koolitaja Lemme Haldre
 • II moodul 9.-30.september 2020 (16 ak/h)
  „Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja märkamine“ - koolitajad Lemme Haldre ja Eha Berezjuk
 • III moodul 12.oktoober 2020 (8 ak/h)
  „Laste ja noorte inimkaubandus“ - koolitaja Malle Roomeldi
 • IV moodul 29.-30.oktoober 2020 (16 ak/h)
  „Väärkohtlemise mõju ja lapse/noore toetamine“ - koolitajad Kätlin Juurik ja Mariana Saksniit
 • V moodul 30.november-1.detsember 2020 (16 ak/h)
  „Väärkohtlemisele reageerimine sh võrgustikutöö ja osapoolte rollid“ - koolitajad Anne Klaar ja Mariana Saksniit

Laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse õppekava on kättesaadav siin.

Rohkem infot koolituste kohta sirli.arro@tai.ee ja registreerimine SIIN.

Kasulik lugemine

Asendushooldusteenuse osutamisel last vahetult kasvatava isiku täienduskoolituse tingimused ja kord
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus
• Sotsiaalhoolekandeseadus
ÜRO lapse õiguste konventsioon
• Sotsiaalministeerium „Asendus- ja järelhooldus

Lisainfo

Sirli Arro
projektijuht-koolitusspetsialist
sirli.arro@tai.ee 
659 3845

Merle Lust
analüütik-koolitusspetsialist
merle.lust@tai.ee  
659 3928