Tegevused

Tagasi

09. VEEBRUAR 2021

Arenguprogramm „Asutuse sisekoolitajaks dementsuse teemal“

EL Sotsiaalfond horisontaalne 2014 small

2021. aastal toimub Tervise Arengu Instituudi korraldamisel Euroopa Sotsiaalfondi TATi „Tööturul osalemist toetavad hoolekandemeetmed” raames dementsuseteemaline koolitus hoolekandeasutuste sisekoolitajatele.

Koolituse maht on 160 tundi ja see koosneb 10 moodulist, milles on ühendatud teoreetiline ja praktiline õpe.

Kõigi teemade puhul on arvestatud dementsuse eripäradega, et pakkuda osalejatele võimalikult palju tuge dementsusega inimestega töötamisel.

Koolituste eesmärk

Koolitusel osalejad saavad asjakohaseid teadmisi ja oskusi, et neid edasi anda oma asutuse töötajatele. Neist saavad oma asutuse sisekoolitajad.

Pärast koolituse läbimist on sisekoolitajad pädevad läbi viima oma asutuse töötajatele dementsuseteemalisi koolitusi ning vastavalt oma asutuse vajadustele hiljem õpetama välja uusi töötajaid.

Koolitusteemad

  • Õppijate motiveerimine, täiskasvanu kui õppija
  • Dementsussündroom, diagnoosimine ja ravi
  • Kliendi tausta tundma õppimine, vastuvõtuprotsess, hooldusplaani koostamine
  • Tööeetika ja lähedaste kaasamine
  • Kliendiga kontakti loomine ja suhtlemine
  • Aktiveerimine ja toimetuleku toetamine
  • Meetodid, probleemse käitumise ennetamine tegevuste kaudu
  • Ergonoomika, abivahendid ja abitehnoloogiad
  • Väärikas elukaare lõpp ja leinatöö
  • Hooldaja eneseabi

Koolituste sihtrühmaks on hoolekandeasutuste, hooldushaiglate, haiglate hooldekodude töötajad.

 

Lisainfo

Terje Bachmann
koolitusspetsialist 
terje.bachmann@tai.ee
659 3936