Skip to content

Lastele suunatud toiduturunduse uuringud

Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga uurime lastele suunatud toiduturundust. Selleks viime läbi kaks pilootuuringut: lastele suunatud digitaalse toiduturunduse uuring ning ekraanipildi jäädvustamise uuring.

Ekraanipildi jäädvustamise pilootuuring

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Pilootuuringu eesmärgiks on saada ülevaade 12–17-aastaste laste tegelikust kokkupuutest nn ebatervislike toitude digitaalse turundusega - mida lapsed tegelikult veebis näevad, milliseid turundustehnikaid, turundajate poolt loodud sisu ja tootepaigutust kasutatakse. Lisaks on võimalik tuvastada laste kokkupuudet ka alkoholi ja tubakatoodete reklaamidega.
Uuringus on oodatud osalema 12–17-aastased eesti keelt kõnelevad lapsed ja noored, kes kasutavad Androidil põhinevat digiseadet (nutitelefon, tahvelarvuti). Uuritaval palutakse kasutada uuringu jooksul ainult ühte seadet.
Tervise Arengu Instituut viib uuringut läbi koostöös Maailma Terviseorganisatsiooni Euroopa Regionaalbürooga ning see täiendab 2021. a juunis alanud veidi üldisemat digiturundusteemalist uuringut.

Mida me uurime?

  • kui suur osa reklaamidest on identifitseeritavad toidu-joogi kaubamärgi/toote reklaamina;
  • milliseid toidukategooriaid reklaamitakse (vastavalt WHO Euroopa regioonaalbüroo toitaineprofiili mudelile (WHO-Euroopa NPM);
  • milliseid reklaamitud tooteid ei ole lubatud WHO-Euroopa NPM-i kohaselt lastele turundada
  • milliseid turundustehnikaid kasutatakse (litsentseeritud karakterid, brändi karakterid)
  • kes jagavad reklaami sisu (ettevõtted, eakaaslased, kuulsused, blogijad, vlogijad)

Uuringus osalejale

Uuringus oodatakse osalema 50 12–17-aastast last. Uuringus osalemise infot levitatakse avalike kanalite kaudu ja uuringus osalemiseks ei pea olema nimelist kutset. Uuringus osalemise eelduseks on lapsevanema poolt täidetud küsimustik ja informeeritud nõusolek, lapse poolt täidetud küsimustik ning ka lapse enda soov uuringus osaleda.

Osaleja peab olema valmis (kas ise või lapsevanema abiga) installima oma nutiseadmisse spetsiaalselt digitaalse turunduse ekraanipiltide kogumiseks välja töötatud rakenduse KidAd.
Rakendus jäädvustab pärast installimist automaatselt ekraanipilte 7 päeva jooksul 10 sekundiliste intervallidega sotsiaalmeedia platvormidel (YouTube, Facebook, Instagram, Twitter ja TikTok). Ekraanipilte jäädvustatakse ainult siis, kui mõni eelnimetatud platvorm on seadmes avatud, kui laps selle sulgeb, siis ekraanipiltide tegemist enam ei toimu. Rakendus jäädvustab kõike ekraanil olevat, kuid ainult eesmärgiga tuvastada toidu- ja joogireklaame. Võimalik on ka alkoholi ja tubakatoodete reklaamide tuvastamine. Samuti jäädvustatakse lapse asukoht, reklaamide pausile panek ning vahelejätmine (skip), meeldivaks märkimised, teistele jagamised ning reklaamide jagajate info (blogijad, vlogijad jne). Veebilehtedele sisestatud paroole ja muud teavet, näiteks pangaandmeid, ei jäädvustata. Uuringus osalejal ei ole pärast rakenduse installimist vaja teha muud, kui hoida rakendus uuringu toimumise ajal aktiivsena. Perioodi lõppedes palutakse osalejatel uuringu lõpetamiseks rakendus desinstallida.

Kuidas liituda uuringuga?

Lapse liitumiseks uuringuga peavad lapsevanem ja laps täitma küsimustiku, mis võtab aega umbes 10-15 minutit. Küsimustikku täites saab lapsevanem anda nõusoleku lapse uuringus osalemiseks, hiljemalt 22. augustil 2021 a. Kui perest osaleb mitu last, tuleb täita iga lapse kohta eraldi ankeet. Uuringusse saab lisada ühe pere poolt maksimaalselt 3 last. Peale lapsevanema poolt täidetud küsimustiku kinnitamist saadetakse Tervise Arengu Instituudi poolt ka lapsele sõnumina link küsimustikule. Uuringus osalemine on piiratud 50 osalejaga. Osalejate arvu täitumisel veebiküsimustik suletakse ja uuringuga enam liituda ei saa. 

Lapsevanema küsimustik

Lapse küsimustik

  • Pärast nõusoleku andmist vanema poolt ning lapse täidetud küsimustikku, palutakse lapse digiseadmesse installida rakendus KidAd. Selleks saadab uuringu teostaja Tervise Arengu Instituudist lapse telefoninumbrile sõnumina või e-posti aadressile personaalse installimise lingi, juhised ja lingi uuringu tutvustusele. Kui lapsel oma digiseadet ei ole, siis tuleb uuringus osalemiseks installida rakendus lapsevanema seadmesse, mida laps põhiliselt kasutab ning aktiviseerida rakendus vaid siis, kui laps seadet kasutab.
  • Rakendus peab olema digiseadmes aktiivne 7 päeva, mille möödudes tuleb rakendus desinstallida. 

Vabatahtlik osalemine

Uuringus osalemine on vabatahtlik. Uuringus osalemise võib igal ajal katkestada ilma põhjendamata. Uuringu katkestamisel palutakse sellest uuringu läbiviijale teatada. Kui uuringus osalemine katkestatakse, kustutatakse kõik selle hetkeni kogutud andmed ja neid ei kasutata analüüsis.

Kas osalemine on anonüümne?

Uuring ei ole anonüümne. Uuringus osaleja saab numbrilise koodi. Rakenduse väljatöötaja WHO Regionaalbüroo annab numbrilisele koodile vastava uue numbri (ID), mis võimaldab uuringu läbiviijatel siduda uuringus osalevat last tema kasutatava seadmega.
Informeeritud nõusoleku andmisel saadud andmetele, uuringu koodivõtmele ja kõikidele uuringu käigus kogutud ekraanipiltidele on ligipääs vaid Tervise Arengu Instituudi uuringu meeskonnal.

Uuringus osalejal on õigus taotleda juurdepääsu isikuandmetele, mida me hoiame ning õigus peatada meiepoolne isikuandmete töötlemine. Selleks tuleb pöörduda uuringu läbiviija poole allpool oleval e-posti aadressil. Rakenduse kasutamisega kogutud andmed WHO serveris on kogu uuringu jooksul kodeeritud kujul ja neid säilitatakse detsembrini 2022. Uuringu tulemused avaldatakse üldistatult ja Teie või Teie lapse andmeid ei avaldata kusagil.

TAI andmekaitse põhimõtted

Uuringus osalemise tasu

Uuringus osalev laps, kes hoiab oma digiseadmes rakenduse uuringuperioodi lõpuni installituna ja aktiivsena, saab uuringus osalemise eest tasuks 15 euro väärtuses Partner kinkekaardi, mis saadetakse talle e-posti aadressile elektrooniliselt. Lapse puhul, kellel ei ole e-posti aadressi, saadetakse kinkekaart vanemale. TAI töötajatele ja nende pereliikmetele kinkekaarte ei jagata.

Ajakava

Nõusoleku andmine 50 osaleja täitumiseni või 10. augustini 2021. a
Uuringus osalemise aeg 7 päeva
Tulemuste esitamine 2021. a IV kvartal