Liigu edasi põhisisu juurde

HPV kodutest emakakaelavähi sõeluuringus: pilootuuring

Mis uuring see on ja milleks on seda vaja?

Emakakaelavähi sõeluuringus tegime HPV kodutestimise pilootuuringu, mille käigus pakkusime sõeluuringu sihtrühma naistele võimalust teha HPV test ise kodus. Pilootuuringu abil soovisime hinnata, kas Eestis on võimalik kodutesti edaspidi kasutada tavapärase sõeluuringu osana ja kuidas oleks seda kõige parem ellu viia.

Igal aastal haigestub Eestis emakakaelavähki umbes 150 naist. Haiguse peamiseks tekitajaks on inimese papilloomiviirus (ingl Human Papilloma Virus, HPV). Alates 2021. aastast on Eestis emakakaelavähi ennetamiseks mõeldud sõeluuringus kasutusel HPV uuring, mis näitab, kas naise emakakaela rakkudes esineb viiruse vähki põhjustavaid alatüüpe.

Emakakaelavähki on võimalik sõeluuringu abil ennetada, kuid Eestis osaleb sõeluuringus vaid alla poole kutsututest. Seetõttu otsime viise sõeluuringu osalusmäära suurendamiseks. Tavapäraselt tehakse sõeluuringuid tervishoiuasutuses. HPV kodutest on mitmete Euroopa riikide kogemusel osutunud sama tõhusaks, kuid osa naiste jaoks mugavamaks. Kodutestimine on efektiivne emakakaelavähi riski hindamise meetod, mis võimaldab igal naisel juhendi abil võtta proovi privaatselt ja mugavalt talle sobival ajal ja kohas. Kodutestimise kasusid näitas ka eeluuring, mille viisime ellu 2020. aastal.

Kuidas uurime?

2021. aastal sõeluuringusse kutsutud naistest, kes meile teadaolevalt ei olnud veel uuringus osalenud, valiti pilootuuringusse juhuvaliku alusel 26 000 naist üle Eesti. Pilootuuringusse sattunud naistele pakuti võimalust valida, kas anda proov tavapäraselt tervishoiuasutuses või teha HPV-kodutest. Kodutesti valik oli vabatahtlik ja naistele ei kaasnenud kulusid.

Ülejäänud naised said tavapärase sõeluuringu korduskutse juhul, kui nad ei olnud veel sõeluuringus osalenud. 2021. aastal kutsuti emakakaelavähi sõeluuringule naised sünniaastatega 1956, 1961, 1966, 1971, 1976, 1981, 1986, 1991.

Pilootuuringus osalejad omakorda jagati kahte rühma, kes said proovivõtukomplekti kahel eri viisil:

  1. Pooltele saadeti kodusele aadressile HPV kodutesti proovivõtukomplekt, milles sisaldus proovivõtuvahend, juhend proovi võtmiseks, küsimustik ja eelmakstud tagastusümbrik;
  2. Pooltele pakuti võimalust tellida proovivõtukomplekt internetipõhise tellimiskeskkonna kaudu.

Naistel paluti võtta proov vastavalt juhendile ja postitada see hiljemalt viie päeva jooksul. Täita paluti ka lühike küsimustik ja saata see koos prooviga laborisse. Laboris tehti kindlaks, kas naisel esineb nakkus HPV kõrge riski alatüüpidega.

Mida uurime?

  • Võrdlesime sõeluuringu osalusmäära naiste vahel, kes said valida tavapärase sõeluuringuvisiidi ja HPV kodutesti nende naistega, kes said ainult tavapärase sõeluuringu korduskutse.
  • Hindasime kahe eri kodutesti viisi toimivust: kas sõeluuringu osalusmäär erineb rühmade vahel, kes said proovivõtukomplekti postiga või võimaluse tellida see veebipõhisest tellimiskeskkonnast.
  • Analüüsisime kodutesti aktsepteeritavust ja proovivõtuvahendi kasutajamugavust, tuginedes küsimustiku andmetele.
  • Edaspidi saab uuringuandmeid kasutada kodutestimise kulutõhususe hindamiseks.

Uuringu ajakava

Kutsete saatmine Testi ja ankeedi tagastamine Esialgsed tulemused
august kuni oktoober 2021 kuni 31. detsember 2021 2022. a aprill

Sõeluuringute info Haigekassa veebis

Loe lähemalt

Tervishoiutöötajale

Kodutesti teostatavuse uuringu (2020-2021) kokkuvõte

Tulemused ja publikatsioonid