Liigu edasi põhisisu juurde

Personaalmeditsiini uudiskiri

Geneetilisel testimisel tuvastatavad sekundaarsed leiud on haruldased

Seni teadaolevalt suurimas, kliiniliselt olulisi sekundaarseid leide ehk juhuleide käsitlevas kohortuuringus eMERGE III uuriti 21 915 inimese geeniandmeid sekundaarsete leidude esinemissageduse hindamiseks. Kõige enam esines sekundaarseid leide vähkkasvajate (1,38%) ja kardiovaskulaarsete haiguste (0,87%) tekke riskiga seotud geenides. Ameerikas...

Personaalmeditsiin toob kaasa palju uusi, mõneti ootamatuid eetilisi probleeme

Kirjandusülevaade personaalmeditsiini eetilistest aspektidest näitas, et praegune tervishoiusüsteem vajab olulisi muudatusi, mis tagaks toimetuleku valdkonna kiire arenguga kaasnevate eetiliste probleemidega. Nendeks on näiteks puudujäägid patsientide ja tervishoiutöötajate teadmistes, teadlik nõusolek, privaatsus ja konfidentsiaalsus ning...

Personaalmeditsiini rakendamine Eestis – õiguse ja eetika põhiküsimused

Geeniandmed vajavad hoolikat kaitset Advokaadibüroo Njord uuris personaalmeditsiini projekti õiguslikku ja eetilist poolt, analüüsi kokkuvõte valmis tänavu septembris. Analüüsi eesmärk oli välja selgitada, kuidas on võimalik nii Geenivaramusse kogutud geeniandmeid kui ka muudest allikatest pärinevaid geeniandmeid kehtiva seaduse alusel kliiniliselt...

Arhiiv (aasta)

Arhiiv (kuu)