Skip to content
Koolitus
-

Töö uimasteid tarvitava vanemaga

Asukoht
Keel
eesti
Eesmärk

Koolitusel osalejad mõistavad sõltuvuskäitumist, loovad usaldusliku kontakti uimasteid tarvitava lapsevanemaga ning rakendavad oma töös individuaalse lähenemise printsiipi lapse parema heaolu saavutamiseks.

Oodatav tulemus

Peale koolitust osaleja:

  • teab, millised on uimastisõltlastele suunatud abiteenused Eestis ja oskab edastada seda infot abivajajatele;
  • mõistab uimastisõltuvuse olemust, tarvitaja käitumise spetsiifikat ja uimasteid tarvitava vanema lapse vajadusi;
  • oskab ära tunda uimastisõltlast ja tema perekonna olukorda ning vajadusi. Oskab hinnata, mil määral on lapse heaolu vanema tarvitamise tõttu mõjutatud. Oskab juhtumipõhiselt plaanida tegevusi lapse abistamiseks. Oskab motiveerida uimastisõltuvusega inimest pöörduma abi saamiseks eri institutsioonide poole.
Õppe kogumaht

12 akadeemilist tundi

Koolitajad
Kaja Laidre ja Maarika Tarum
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee
Kava/koolituskava