Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

Asukoht
Paik

veebiõpe

Sihtrühm
Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab, mida on võimalik teha lapse ja pere abistamiseks.

Oodatav tulemus

Koolituse tulemusena osalenu:

  • mõistab perevägivalla olemust ja selle mõjusid lapsele
  • oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda
  • teab erinevaid riiklikke teenuseid, abivõimalusi perevägivalla ohvritele ja vägivalda tarvitavatele vanematele
  • mõistab võrgustikutöö olulisust perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • tunneb perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust, tsiviil- ja kriminaalmenetluse eripärasid
Õppe kogumaht

24 akadeemilist tundi, sh 18 tundi veebiseminare ja 6 tundi iseseisev töö keskkonnas Moodle.

Koolitajad
Mariana Saksniit, Anne Haller, Katrin Pihlap, Karin Talviste
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee
Kava/koolituskava
Koolituskava (docx, 34.4 KB)