Skip to content
Koolitus
15. aprill - 06. mai 2021

Töö lastega peredega, kus esineb lähisuhtevägivalda

Asukoht
Paik

Koolituspäevad viiakse läbi veebiseminaride ning audio- ja videoloengute vaatamise teel e-õppekeskkonnas Moodle.

Juhul, kui viiruse levik Eestis taandub, viiakse koolitus läbi kontaktõppes Tartus.

Sihtrühm
Kohalike omavalitsuste ja Sotsiaalkindlustusameti lastekaitsetöötajad ja nende ülesandeid täitvad sotsiaaltöötajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja tunneb perevägivalla toimemehhanisme, mõju lapsele ning teab, mida on võimalik teha lapse ja pere abistamiseks.

Oodatav tulemus

Koolituse tulemisena osalenu:

  • mõistab perevägivalla olemust ja selle mõjusid lapsele
  • oskab kirjeldada ohvrist vanema psühholoogilist olukorda
  • teab erinevaid riiklikke teenuseid, abivõimalusi perevägivalla ohvritele ja vägivalda tarvitavatele vanematele
  • mõistab võrgustikutöö olulisust perevägivalla juhtumite lahendamisel
  • tunneb perevägivalla juhtumitega töötamist puudutavat seadusandlust, tsiviil- ja kriminaalmenetluse eripärasid
Õppe kogumaht

24 akadeemilist tundi

Kava

15. aprill 2021

10.00 - 11.30 Perevägivalla mõiste, toimemehhanismid, statistika, müüdid

11.30 - 11.45 Paus

11.45 - 13.15 Vägivaldse lapsevanema vägivaldse käitumise ja ohtlikkuse hindamine

13.15 - 13.45 Paus

13.45 - 15.15 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

15.15 - 15.30 Paus

15.30 - 17.00 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

16. aprill 2021

09.00 - 10.30 Perevägivalla mõju lapse arengule, arengu häiritus ja/või arengu häirumine

10.30 - 10.45 Paus

10.45 - 12.15 Lapse perevägivallas - tunnistaja või ohver, sotsiaalse võrgustiku kaasamine, lapse ohvrist vanema mõistmine, toetamine ja kaasamine.

12.15 - 12.45 Paus

12.45 - 14.15 Hea võrgustikutöö ja rollid taasohvristamise vältimiseks

14.15 - 14.30 Paus

14.30 - 16.00 Riiklikud teenused peredele, kus esineb lähisuhtevägivalda.

06. mai 2021

10.00-11.30 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

11.30-11.45 Paus

11.45-13.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

13.15-13.45 Paus

13.45-15.15 Lapse toetamine tsiviilkohtumenetluses

15.15-15.30 Paus

15.30-17.00 Kriminaalmenetlus

Veebiseminaride lõplikud kellaajad on täpsustumas ja saadetakse osalejatele meilis.

Koolitajad
Mariana Saksniit - kliiniline lapsepsühholoog, perevägivalla ekspert, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus, Tartu Seksuaaltervise Kliinik
Katrin Pihlap - Tartu Linnavalitsuse lastekaitsespetsialist
Maiju Mumm või muu Sotsiaalkindlustusameti piirkondlik ohvriabispetsialist
Anne Haller - jurist, MTÜ Naiste Tugi- ja Teabekeskus
Karin Talviste - riigiprokurör
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee