Skip to content
Koolitus

Toitumise ja liikumise õpetajaraamat (I-III kooliaste)

Asukoht
Paik

Tervise Arengu Instituut

Sihtrühm
I-III kooliastmes tunde andvad õpetajad (klassiõpetajad, inimeseõpetuse, kehalise kasvatuse, loodusõpetuse, bioloogia, käsitöö ja kodunduse õpetajad, aga ka teiste ainete õpetajad).
Keel
eesti keel
Eesmärk

Koolituse eesmärk on toetada õpetajaraamatu rakendamist eri ainetundides ning soodustada erinevate aineõpetajate koostööd toitumise ja liikumise teemal.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija

  • on tutvunud õpetajaraamatu kontseptsiooni ja ülesehitusega
  • on läbi teinud nii toitumise kui liikumise aktiivtöid
  • oskab kavandada õpetajaraamatu kasutamist eri ainetundides
  • oskab kavandada koostööd teiste aineõpetajatega (sh ühisprojektid ja uurimistööd)
Õppe kogumaht

6 akadeemilist tundi

Kava
11.30-12.00 saabumine ja hommikukohv
12.00-13.30 koolitus
13.30-13.35 paus
13.35-15.00 koolitus
15.00-15.15 paus
15.15-16.45 koolitus

 

Koolitajad
Marelle Grünthal-Drell
Dokument läbinutele
tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Liisa Maistrov, telefon 659 3923, e-post liisa.maistrov@tai.ee
Lisainfo

Tõendi väljastamiseks tuleb osaleda vähemalt 85% koolitusel.