Skip to content
Koolitus
-

Tõenduspõhine ennetus: kuidas hoida ära sõltuvusainete tarvitamisest tekkivat kahju?

Asukoht
Sihtrühm
Kõik otsustustasandil ennetusega tegelevad spetsilistid, olenemata tegevusvaldkonnast.
Keel
eesti
Eesmärk

Anda otsusetegijatele ja poliitikakujundajatele teadmised ja vahendid tulemusliku ennetustegevuse planeerimiseks. Koolitus keskendub uimastiennetusele, kuid selle sisu laieneb ka teiste riskikäitumiste ennetusele. Koolituse laiem eesmärk on tekitada valdkonnas tegutsevate inimeste seas ühesugune arusaam ennetusest ja vähendada selle abil sõltuvusainete tarvitamist ja sellega seotud probleeme.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks osaleja:

 • Tunneb ennetusega seotud sõnavara ja peamiseid uimastiennetuse põhimõtteid.
 • Oskab selgitada, kuidas keskkond mõjutab inimeste käitumist ning teab, millised tegurid mõjutavad uimastite tarvitamist.
 • Teab uimastite tarvitamise trende; teab, kust leida andmeid uimastite tarvitamise kohta.
 • Tunneb ennetuse kvaliteedistandardeid ja oskab selgitada nende kasutamise olulisust.
 • Omab ülevaadet ennetustegevuse protsessi ja tulemuslikkuse hindamisest ning mõistab, miks tõenduspõhised sekkumismeetmed on tõhusad.
 • Oskab kirjeldada tõenduspõhiseid sekkumisviise ja strateegiaid, mis ennetavad uimastite tarvitamist eri keskkondades ning oskab selgitada, miks on neid oluline rakendada.
 • Oskab kirjeldada ja tuua näiteid, millised sekkumismeetmed on tõhusad vastavalt lapse arenguperioodile. Mõistab sekkumiste tõhususe põhjuseid.
 • Oskab ennetusvaldkonnas ellu viia huvikaitse tegevusi.
 • Mõistab meediapõhise lähenemise teooriaid ning nende mõju.
 • Oskab kasutada rahvusvahelisi registreid tõenduspõhiste programmide leidmiseks.
Õppe kogumaht

Lähiõpe toimub 5 koolituspäeval.

Kava

Lähiõppe koolitus

Koolituse toimumise ajad:

 • 14.10.2021 10.0017.00
 • 15.10.2021 10.0017.00
 • 28.10.2021 10.0017.00
 • 3.11.2021 10.0017.00
 • 4.11.2021 10.0017.00

E-õppe koolitus

E-õppe koolitus alustab 2022. aasta alguses. Kokku kestab kursus umbes 13 nädalat, mille raames toimuvad iganädalased veebiseminarid (1,5 tundi) ning iseseisev õppimine sellest välisel ajal.

Koolitajad
Ain Peil, Triin Vilms, Anu Leps, Laidi Surva, Elo Paap, Helena Heidemann
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Helena Heidemann
Kontakt
helena.heidemann@tai.ee
Lisainfo

Oleme avanud registreerimise kahele koolitusgrupile lähiõppe koolitus oktoober-november 2021 ning e-õppe koolitus 2022. aasta alguses.

Palun märgi registreerudes, millisest koolitusgrupist soovid osa saada.

Koolitus põhineb rahvusvahelise ennetuse õppekava (Universal Prevention Curriculum) Euroopa versioonil (EUPC). Rohkem infot programmi Eestis rakendamise kohta saab lugeda Terviseinfo portaalist.