Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus (vene keeles)

Asukoht
Paik

Koolituse asukoht täpsustub (koolitus toimub Tallinnas, Jõhvis või veebikoolitusena sõltuvalt grupi täituvusest ja osalejate võimalustest).

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Vene keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas kasvatada ja toetada lapse- ja perekesksest lähenemisest lähtuvalt asendushooldusel viibivat last, võttes arvesse tema võimalikku trauma ja kaotuskogemust, arengulisi erivajadusi ning asutuse põhisest hooldusest tulenevaid eripärasid.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

 • tunneb olulisemaid lapse arengu etappe ja kiindumussuhte olemust;
 • tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule trauma kogemusele, väärkohtlemisele või psühholoogilistele probleemidele ja oskab neis olukordades last toetada;
 • oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet ja toetab lapse potentsiaali arengut kasutades positiivse vanemluse põhimõtteid;
 • teab, kuidas tagada turvalist, toetavat ja põhiõigusi järgivat keskkonda lastele asendushooldusel;
 • oskab asendushooldusel olevat last toetada raskete olukordade ja emotsioonidega toime tulemisel ja teab, kuidas ise asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja väljakutsetega toime tulla;
 • teab, kuidas käituda konfliktses olukorras asendushooldusel viibivate lastega ja enda meeskonnaga.
Õppe kogumaht

160 akadeemilist tundi, mis koosneb nii kontaktõppest kui iseseisvast tööst.

Kava

Moodulite toimumisajad:

 1. 17.-19. august "Positiivne vanemlus" 
 2. 30.-31. august "Lapse areng ja kiindumus"
 3. 15.-16. september "Trauma ja kaotus"
 4. 7.-8. oktoober "Väärkohtlemine"
 5. 19.-20. oktoober "Töötaja vaimne tervis"
 6. 2.-4. november "Lapse vaimne tervis"
 7. 15.-16. november "Konflikti juhtimine"
 8. 7.-9. detsember "Lapse õigused"

Koolituspäeva algus on kõikidel koolituspäevadel kell 10.00 ja lõpp enamasti kell 17.00.

Grupiga kokkuleppel võib algusaeg muutuda. 8. ja 9. mooduli viimane päev lõppeb varem.

Koolitajad
Maria Žuravljova viib läbi "Positiivne vanemlus" moodulit. Marial on sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alane kõrgharidus ning töökogemus asendushoolduse ja sotsiaaltöö valdkonnas. Vanemluse teemal on tal pikaaegne koolitaja kogemus perevanemate, kasvatajatele ja kasuperede koolitajana ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.

Oljona Damaskina viib läbi "Lapse areng ja kiindumus", "Konflikti juhtimine" mooduleid ja kaaskoolitajana "Väärkohtlemine" moodulit. Oljonal on pedagoogika ja psühholoogia alane kõrgharidus ning 20 -aastane töökogemus sotsiaal- ja haridusvaldkonnas (sh asendushoolduse valdkonnas). Oljona on sertifiseeritud "Imelised aastad" vanemlusprogrammi koolitaja ja ta on viinud läbi mitmeid koolitusi asendushoolduse pakkujatele.

Jane Snaith on "Trauma ja kaotus" mooduli koolitaja. Janel on sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse alane kõrgharidus ning pikaaegne kogemus traumakogemustega laste toetamisel. Ta on MTÜ Igale lapsele pere tegevjuht ja mitmete traumakoolituste sertifitseeritud koolitaja (TCC, DDP ning omandamisel TBRI).

Julia Kovalenko Djagileva viib läbi "Väärkohtlemine" ja "Lapse õigused" mooduleid. Julial on õigusteaduse alane kõrgharidus ja pikaaegne töökogemus SOS lastekülas laste õiguste volinikuna. Julia on pikaaegne koolitaja (sh asenduskodude töötajate) ja "Imelised aastad" vanemlusprogrammi grupijuht. Julia on koostanud erinevaid juhendeid laste õiguste ja vägivalla ennetuse teemal.

Tatiana Mikhitaryan koolitab vaimse tervise teemal "Töötaja vaimne tervis" ja "Lapse vaimne tervis" moodulite raames. Tatiana on hariduselt psühholoog ja on pikalt töötanud turvakodus sotsiaalpedagoogi, sotsiaaltöötaja ja psühholoogina. Tatiana on sertifiseeritud "Imelised aastad" vanemlusprogrammi koolitaja ja on viinud läbi mitmeid koolitusi asendushoolduse pakkujatele.
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merle Lust, merle.lust@tai.ee
Lisainfo

Koolitusele saavad osalejaid kirja panna tööandjad. Töötaja koolitusele registreerimiseks kirjutage e-kiri aadressil merle.lust@tai.ee. 

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 116.97 KB)