Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja täienduskoolitus (Tallinna grupp)

Asukoht
Paik

Info saadetakse koolitusel osalejate emailile

Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad.
Keel
Eesti keel
Eesmärk

Koolituse tulemusel teab õppija, kuidas kasvatada ja toetada lapse- ja perekesksest lähenemisest lähtuvalt asendushooldusel viibivat last, võttes arvesse tema võimalikku trauma ja kaotuskogemust, arengulisi erivajadusi ning asutuse põhisest hooldusest tulenevaid eripärasid.

Oodatav tulemus

 

Koolituse läbinu:

 • tunneb olulisemaid lapse arengu etappe ja kiindumussuhte olemust;
 • tunneb ära tunnused ja/või käitumise, mis viitavad lapse võimalikule trauma kogemusele, väärkohtlemisele või psühholoogilistele probleemidele ja oskab neis olukordades last toetada;
 • oskab asendushooldusel oleva lapsega luua usalduslikku suhet ja toetab lapse potentsiaali arengut kasutades positiivse vanemluse põhimõtteid;
 • teab, kuidas tagada turvalist, toetavat ja põhiõigusi järgivat keskkonda lastele asendushooldusel;
 • oskab asendushooldusel olevat last toetada raskete olukordade ja emotsioonidega toime tulemisel ja teab, kuidas ise asenduskodus töötamisest tulenevate pingete ja väljakutsetega toime tulla;
 • teab, kuidas käituda konfliktses olukorras asendushooldusel viibivate lastega ja enda meeskonnaga.
Õppe kogumaht

160 akadeemilist tundi, mis koosneb nii kontaktõppest kui iseseisvast tööst.

Kava

 

Moodulite toimumisajad:

 1. 30.-31. august "Lapse areng ja kiindumus
 2. 13.-14. september "Trauma ja kaotus"
 3. 28.-30. september "Positiivne vanemlus"
 4. 12.-14. oktoober "Lapse õigused"
 5. 26.-27. oktoober "Väärkohtlemine"
 6. 9.-10. november "Töötaja vaimne tervis"
 7. 23.-25. november "Lapse vaimne tervis"
 8. 14.-15. detsember "Konflikti juhtimine"

Koolituspäeva algus on kõikidel koolituspäevadel kell 10.00 ja lõpp enamasti kell 17.00.

Grupiga kokkuleppel võib algusaeg muutuda. 4. ja 8. mooduli viimane päev lõppeb varem.

Koolitajad
Lemme Haldre on moodulite "Lapse areng ja kiindumus" ja "Väärkohtlemine" kaaskoolitaja. Lemme on pediaater, kliiniline psühholoog ja kliiniline seksuoloog ning tal on pikaaegne töökogemus kiindumushäirega lastega ja väärkohtlemise ohvritega Tartu Laste Tugikeskusest sh asenduskodu töötajate ja kasuperede nõustajana. Lemmel on pikaaegne kogemus täiskasvanute koolitajana.

Malle Roomeldi on mooduli "Lapse areng ja kiindumus" kaaskoolitaja. Malle on kliiniline (lapse)psühholoog, gestaltterapeut ja kliiniline seksoloog ning tal on Tartu Laste Tugikeskusest pikaaegne töökogemus väärkoheldud lastega ja samuti lastega tegelevate spetsialistide koolitamise ning superviseerimisega.

Eha Berezjuk on mooduli "Väärkohtlemine" kaaskoolitaja. Eha on kliiniline psühholoog, koolipsühholoog ja kognitiivkäitumisterapeut. Eha on Tartu Laste Tugikeskuse psühholoog ja koolitaja ning on lisaks osutanud rehabilitatsiooniteenust alaealistele õigusrikkujatele ja nõustanud kasuperesid.

Sirje Agan-Liive on moodulite "Trauma ja kaotus" ja "Töötaja vaimne tervis" koolitaja. Sirje on psühholoog ja pereterapeut, kellel on pikaaegne töökogemus perede ja kriisinõustamise alal. Sirje on pikaaegne täiskasvanute koolitja ning ta on läbi viinud mitmeid koolitusi ka asenduskodude töötajatele.

Maria Žuravljova viib läbi "Positiivne vanemlus" moodulit kaaskoolitajana. Marial on sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika alane kõrgharidus ning töökogemus asendushoolduse ja sotsiaaltöö valdkonnas. Vanemluse teemal on tal pikaaegne koolitaja kogemus perevanemate, kasvatajatele ja kasuperede koolitajana ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.

Elmet Puhm viib läbi "Positiivne vanemlus" moodulit kaaskoolitajana. Elmetil on sotsiaaltöö ja laste ja noorte huvihariduse õpetaja alased kõrgharidused ning pikaaegne töökogemus asendushoolduse valdkonnas SOS lastekülas juhtivates rollides. Vanemluse teemal on tal pikaaegne koolitaja kogemus perevanemate ja kasvatajatele koolitajana ning lisaks "Imelised aastad" vanemlusprogrammi raames.

Julia Kovalenko Djagileva viib läbi "Lapse õigused" moodulit. Julial on õigusteaduse alane kõrgharidus ja pikaaegne töökogemus SOS lastekülas laste õiguste volinikuna. Julia on pikaaegne koolitaja (sh asenduskodude töötajate) ja "Imelised aastad" vanemlusprogrammi grupijuht. Julia on koostanud erinevaid juhendeid laste õiguste ja vägivalla ennetuse teemal.

Helle Känd on "Lapse vaimne tervis" mooduli koolitaja. Hellel on meditsiini alane kõrgharidus ja töökogemus arstina. Helle on Tartu Maarja Tugikeskuse arsti ja juhatajana pikalt toetanud intellektipuudega lapsi ja nende peresid ning on koolitanud erinevatel vaimse tervise teemadel.

Kristel Päll viib läbi "Konflikti juhtimine" moodulit. Kristelil on psühholoogia alane kõrgharidus, töökogemus õpetaja, koolipsühholoogi, pereterapeudi ja MTÜ Vaiter nõustajana ja oma töös on ta kokku puutunud ka perekodu kasvatajate nõustamisega. Kristel on Lipusüsteemi koolitaja.
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merle Lust, merle.lust@tai.ee
Lisainfo

Koolitusele saavad osalejaid kirja panna tööandjad. Töötaja koolitusele registreerimiseks kirjutage e-kiri aadressil merle.lust@tai.ee.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.

ESF logo

Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 116.97 KB)