Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Konfliktide lahendamine laste ja noortega“ eesti keeles

Asukoht
Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse ka hooldusperesid, lapsendajaid ja eestkostjaid.
Keel
eesti
Eesmärk

Osaleja oskab ennetada konflikte lastega ning kasutada praktilisi meetodeid ja tehnikaid konfliktide lahendamiseks.
 

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • Nimetab lapse väljakutsuva käitumise võimalikke põhjuseid.
  • Kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid sh lähtuvalt lapse käitumisest.
  • Analüüsib endast lähtuvalt konfliktide ennetamise ja lahendamise meetodeid ja tehnikaid.
  • Harjutab enda hooldusel olevate lastega tõhusaid konfliktide ennetamise ja lahendamise tehnikaid.
     
Õppe kogumaht

Õppemaht on 18 akadeemilist tundi sellest 16 akadeemilist tundi kontaktõppes ja 2 akadeemilist tundi iseseisev töö.
 

Kava

2. detsember

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tutvumine, ootused koolitusele ja sissejuhatus teemasse.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Ebakohase käitumise mõiste, eesmärgid ja kohased sekkumised.

13.1514.00 Lõunapaus

14.0015.30 Konfliktihalduse põhimõtted, karistuslik ja mittekaristuslik/mõjus lähenemine konfliktidele.

15.3015.45 Sirutuspaus

15.4517.15 Mõjusa konfliktilahendusvestluse läbiviimine.

3. detsember

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Konfliktilahenduseks vajalike oskuste harjutamine: heastav ring.

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Konfliktide ennetamise ja lahendamise tõhusad meetodid ja tehnikad.

13.1514.00 Lõunapaus

14.0015.30 Konfliktivahendus.

15.3015.45 Sirutuspaus

15.4517.15 Koolitusest kokkuvõtte tegemine, edasise kavandamine.

Koolitajad
Koidu Tani-Jürisoo
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Teie esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning koolituskutse saatmiseks. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on eri sihtgruppide esindajaid osalenud TAI koolitustel.

Üldise info Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete töötlemise kohta leiate TAI veebist.