Skip to content
Koolitus
-

Perevanema ja kasvataja lisakoolitus „Konfliktide lahendamine laste ja noortega“ vene keeles

Asukoht
Sihtrühm
Asenduskodu kasvatajad, perevanemad ja turvakodus last vahetult kasvatavad töötajad. Vabade kohtade olemasolul kaasatakse ka hooldusperesid, lapsendajaid ja eestkostjaid.
Keel
vene
Eesmärk

Osaleja oskab ennetada konflikte lastega ning kasutada praktilisi meetodeid ja tehnikaid konfliktide lahendamiseks.
 

Oodatav tulemus

Koolituse läbinu:

  • nimetab lapse väljakutsuva käitumise võimalikke põhjuseid
  • kirjeldab tõhusaid konfliktide ennetamise meetodeid, sh lähtuvalt lapse käitumisest
  • analüüsib endast lähtuvalt konfliktide ennetamise ja lahendamise meetodeid ja tehnikaid
  • harjutab enda hooldusel olevate lastega tõhusaid konfliktide ennetamise ja lahendamise tehnikaid.
Õppe kogumaht

18 akadeemilist tundi, sellest 16 akad/h kontaktõppes ja 2 akad/h iseseisevat tööd.

Kava

29. november

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Tutvumine, ootused koolitusele ja sissejuhatus teemasse

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Ebakohase käitumise mõiste, eesmärgid ja kohased sekkumised

13.15–14.00 Lõunapaus

14.00–15.30 Konfliktihalduse põhimõtted, karistuslik ja mittekaristuslik/mõjus lähenemine konfliktidele

15.30–15.45 Sirutuspaus

15.45–17.15 Mõjusa konfliktilahendusvestluse läbiviimine

30. november

9.45–10.00 Kogunemine

10.00–11.30 Konfliktilahenduseks vajalike oskuste harjutamine: heastav ring

11.30–11.45 Sirutuspaus

11.45–13.15 Konfliktide ennetamise ja lahendamise tõhusad meetodid ja tehnikad

13.15–14.00 Lõunapaus

14.00–15.30 Konfliktivahendus

15.30–15.45 Sirutuspaus

15.45–17.15 Koolitusest kokkuvõtte tegemine, edasise kavandamine

Koolitajad
Margarita Ingel
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Marietta Heinsaar, marietta.heinsaar@tai.ee
Lisainfo

Teie esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ja koolituskutse saatmiseks. 

Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, kui palju on eri sihtgruppide esindajaid osalenud TAI koolitustel.

Üldise info Tervise Arengu Instituudi kogutud andmete töötlemise kohta leiate TAI veebist.

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.