Liigu edasi põhisisu juurde

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini e-kursus (registreerumine on lõppenud)

Koolitus

Asukoht
Sihtrühm
Arstid, õed ja tervishoiutöötajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Värskendada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiinilise genoomika valdkonnas ning oskusi geneetilise riskinõustamise alal ja toetada seeläbi loodavate personaalmeditsiini teenuste rakendamist tervishoiusüsteemis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

 • teab monogeensete haiguste pärilikkustüüpe, on tuttav komplekshaiguste polügeense eelsoodumusega ja omab teadmisi geenide mõjust ravimite toimele;
 • oskab kasutada geneetilist infot komplekshaiguste riski hindamiseks ja personaliseeritud ennetussoovituste andmiseks;
 • teab, millele teatud geneetiliste analüüside puhul tähelepanu pöörata, et vältida valearusaamu või korduvaid küsimusi patsientidelt;
 • oskab teha vahet diagnostilisel ja eelsoodumusanalüüsil;
 • teab, millal on näidustatud patsiendi suunamine meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja mis juhtudel edasisuunamine ei ole vajalik;
 • tunneb riskinõustamise alusprintsiipe ning stressi ja ärevuse maandamise peamisi võtteid.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi, millest 12 tundi iseseisvat tööd e-õppematerjalidega Moodle'i keskkonnas ja 4 tundi veebiseminari.

Iseseisev õpe Moodle'i õpikeskkonnas toimub 31.05.–13.06.2023; veebiseminar õppejõududega on 14.06.2023 kell 13.00–16.00 ja periood 15.–21.06.2023 on mõeldud kordamiseks ja lõputestiks.

Kava

Koolituse teemad:

 • Personaalmeditsiin. Isiku ja meditsiinisüsteemi roll haiguste ennetuses ja ravis. Geenide osa haiguste tekkes. Geneetilised ja multifaktoriaalsed haigused.
 • Pärandumismehhanismid. Pärilikud ja somaatilised geenivariandid. Sagedaste haiguste geneetiline ja kogurisk. Mono- ja polügeensed riskihinnangud.
 • Geenid ja ravimid. Farmakogeneetika hetkeseis ja rakendamine Eestis.
 • Geneetilise ja riskinõustamise põhialused.
 • Krooniliste haiguste personaliseeritud ennetus. Riskihindamine.
 • Nõustamise baasvõtted; stressi ja ärevuse maandamine.
Koolitajad
Neeme Tõnisson – TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, meditsiinigeneetika professor.

Krista Fischer – TÜ matemaatika ja statistika instituut, professor; professor; TÜ genoomika instituut, biostatistika kaasprofessor

Lili Milani – TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus , epi- ja farmakogenoomika professor

Liis Leitsalu – TÜ Eesti geenivaramu, genoomika ja geneetilise tagasiside teadur

Mikk Jürisson – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, rahvatervishoiu kaasprofessor.

Kariina Laas – TÜ psühholoogia instituut, kliinilise ja tervisepsühholoogia lektor

Ruth Kalda – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, peremeditsiini professor

Helene Alavere – TÜ Eesti geenivaramu, andmekogumise osakonna juhataja, projektijuht

Piret Kuhlbars – Tervise Arengu Instituut, personaalmeditsiini projekti juht
Dokument läbinutele
Tunnistuse saavad need, kes on Moodle e-õppekeskkonnas asuvad materjalid iseseisvalt läbi töötanud, osalenud veebiseminaril ja sooritanud lõputesti. Kui kolmest tegevusest on täitmata üks, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Koolituse viib ellu Tartu Ülikool ja korraldab Tervise Arengu Instituut projekti „ERF-TAT Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ raames.
Kontakt
Annika Olvik, annika.olvik@tai.ee
Lisainfo

Kursusele registreerunud saavad 31. mail ligipääsu kursuse materjalidele HARNO MOODLEs ja töötavad need iseseisvalt läbi enne 14. juuni veebiseminari. Veebiseminaris vastavad õppejõud tekkinud küsimustele ja lahendatakse juhtumiülesandeid. Pärast veebiseminari on õppijatel kursuse lõputesti sooritamiseks HARNO MOODLE'i keskkonnas aega kuni 21. juunini.

NB! Registreerimine suletakse 14 tööpäeva enne veebiseminari või 40 osaleja limiidi täitumisel.

Koolitust ei toimu, kui registreerunuid on vähem kui 20. Koolituse mittetoimumisest teavitatakse registreerunuid e-kirja teel ja neil on võimalik registreeruda järgmisele sobivale meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitusele.