Skip to content
Koolitus

Meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini e-kursus (grupp on täis)

Asukoht
Sihtrühm
Arstid, õed jt tervishoiuteenuse osutajad.
Keel
eesti
Eesmärk

Värskendada tervishoiutöötajate teadmisi meditsiinilise genoomika valdkonnas ning oskusi geneetilise riskinõustamise alal ja toetada seeläbi loodavate personaalmeditsiini teenuste rakendamist tervishoiusüsteemis.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

 • teab monogeensete haiguste pärilikkustüüpe, on tuttav komplekshaiguste polügeense eelsoodumusega ja omab teadmisi geenide mõjust ravimite toimele;
 • oskab kasutada geneetilist infot komplekshaiguste riski hindamiseks ja personaliseeritud ennetussoovituste andmiseks;
 • teab, millele teatud geneetiliste analüüside puhul tähelepanu pöörata, et vältida valearusaamu või korduvaid küsimusi patsientidelt;
 • oskab teha vahet diagnostilisel ja eelsoodumusanalüüsil;
 • teab, millal on näidustatud patsiendi suunamine meditsiinigeneetiku konsultatsioonile ja mis juhtudel edasisuunamine ei ole vajalik;
 • tunneb riskinõustamise alusprintsiipe ning stressi ja ärevuse maandamise peamisi võtteid.
Õppe kogumaht

16 akadeemilist tundi, millest 12 tundi iseseisvat tööd e-õppematerjalidega Moodle'i keskkonnas ja 4 tundi veebiseminari.

Iseseisev õpe Moodle'i keskkonnas toimub 1.–11. novembrini, veebiseminar õppejõududega on 12. novembril kell 13.00–16.00 ja 13.–19. november on mõeldud kordamiseks ja lõputestiks.

Kava

Koolituse teemad ja e-kursuse korraldus:

 • Personaalmeditsiin. Isiku ja meditsiinisüsteemi roll haiguste ennetuses ja ravis. Geenide osa haiguste tekkes. Geneetilised ja multifaktoriaalsed haigused.
 • Pärandumismehhanismid. Pärilikud ja somaatilised geenivariandid. Sagedaste haiguste geneetiline ja kogurisk. Mono- ja polügeensed riskihinnangud.
 • Geenid ja ravimid. Farmakogeneetika hetkeseis ja rakendamine Eestis.
 • Geneetilise ja riskinõustamise põhialused.
 • Krooniliste haiguste personaliseeritud ennetus. Riskihindamine.
 • Nõustamise baasvõtted; stressi ja ärevuse maandamine.
Koolitajad
Neeme Tõnisson – TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, professor.

Krista Fischer – TÜ matemaatika ja statistika instituut, matemaatilise statistika professor.

Lili Milani – TÜ genoomika instituut, asedirektor, professor.

Liis Leitsalu – TÜ Eesti geenivaramu teaduskeskus, teadur ja geneetiline nõustaja; 2021 Euroopa Meditsiinigeneetika Nõukogu (EBMG) sertifitseeritud geneetiline nõustaja.

Mikk Jürisson – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, rahvatervise kaasprofessor.

Kariina Laas – TÜ psühholoogia instituut, lektor ja kliiniline psühholoog.

Ruth Kalda – TÜ peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut, juhataja, professor.
Dokument läbinutele
Tunnistuse saavad need, kes on Moodle e-õppekeskkonnas asuvad materjalid iseseisvalt läbi töötanud, osalenud veebiseminaril ja sooritanud lõputesti. Kui kolmest tegevusest on täitmata üks, väljastatakse tõend kursusel osalemise kohta.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Koolituse viib ellu Tartu Ülikool ja korraldab Tervise Arengu Instituut projekti „ERF-TAT Personaalmeditsiini rakendamine Eestis“ raames.
Kontakt
Annika Olvik, annika.olvik@tai.ee
Lisainfo

Kursusele registreerunud saavad 1. novembril ligipääsu kursuse materjalidele HARNO MOODLEs ja töötavad need iseseisvalt läbi enne 12. novembri veebiseminari. Veebiseminaris vastavad õppejõud tekkinud küsimustele ja lahendatakse juhtumiülesandeid. Pärast veebiseminari on õppijatel aega kordamisküsimuste toel kursuse lõputesti sooritamiseks HARNO MOODLE'i keskkonnas kuni 19. novembrini.

NB! Registreerimine suletakse 14 tööpäeva enne koolitust või 40 osaleja limiidi täitumisel. Koolituse toimumiskoht ja muu praktiline teave saadetakse registreerunutele nädal enne koolituse päeva.

Koolitust ei toimu, kui registreerunuid on vähem kui 20 või seda ei võimalda epidemioloogiline olukord. Koolituse mittetoimumisest teavitatakse registreerunuid e-kirja teel ja neil on võimalik registreeruda järgmisele sobivale meditsiinilise genoomika ja personaalmeditsiini koolitusele.