Skip to content
Koolitus
-

Lipusüsteem: laste ja noorte lubamatule ja sobimatule seksuaalkäitumisele reageerimine

Asukoht
Paik

Pärnu või kui olukord ei luba kokku tulla, siis veeb

Sihtrühm
lastekaitsetöötajad, asendus- ja perekodu töötajad
Keel
eesti
Eesmärk

Anda teadmisi ja oskusi, et tunda ära lapse seksuaalse arengu kõrvalekalded ja normid ning lubamatu seksuaalkäitumise korral pedagoogiliselt sekkuda.

Oodatav tulemus

Koolituse läbinud õppija:

 • tunneb lapse ja noore seksuaalset arengut ja teab, kuidas seda toetada
 • oskab eristada eakohast (loomulikku), sobimatut ja lubamatut seksuaalkäitumist Lipusüsteemi metoodika järgi
 • oskab piireületavale seksuaalkäitumisele pedagoogiliselt reageerida
 • oskab õpetada Lipusüsteemi metoodikat kolleegidele ning luua laste ja noorte seksuaalkäitumisega seotud juhtumite käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
Õppe kogumaht

14 akadeemilist tundi

Kava

Teemad koolitusel:

 • Lipusüsteemi sissejuhatus.
 • Lapse seksuaalne areng eelkoolieas.
 • Lapse seksuaalne areng koolieas.
 • Lipusüsteemi rooliratas (olukorra hindamine, kriteeriumid, lippude iseloomustus, lisakriteeriumid)
 • Juhtumite arutelu rühmades (oma näited, eriolukorrad)
 • Olukordadele reageerimine (laste tasand, vanema tasand)
 • Olukordadele reageerimine (organisatsiooni tasand)


  REGISTREERUN KOOLITUSELE

  Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil riina.poder@tai.ee.
Koolitajad
Kai Part
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee