Skip to content
Koolitus
05. aprill - 08. juuni 2021

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Asukoht
Sihtrühm
asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad) ja lastekaitsetöötajad
Keel
eesti keel
Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija:

  • kirjeldab lapse arengule vastavat seksuaalsust
  • kirjeldab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse olemust ja levikut
  • nimetab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvri tunnuseid
  • teab kuidas ennetada lapse ohvriks sattumist
  • oskab adekvaatselt reageerida väärkohtlemise ja inimkaubitsemise juhtumi korral
  • kirjeldab trauma mõju lapsele
  • teab traumakogemusega lapse ja tema võrgustiku toetamise võimalusi
Õppe kogumaht

64 akadeemilist tundi

Kava

Koolituspäevad toimuvad veebiseminaridena. Seminarid toimuvad kell 10.00 - 13.30.

I moodul „Lapse seksuaalsus“, 5.-6. aprill 2021 (8 ak/h)

Koolitaja: Lemme Haldre

II moodul „Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja märkamine“. 21., 22., 23. aprill ja 26. aprill 2021 (16 ak/h)

Koolitajad: Lemme Haldre ja Eha Berezjuk

III moodul „Laste ja noorte inimkaubandus“, 3. - 4. mai 2021 (8 ak/h)

Koolitaja Malle Roomeldi

IV moodul „Väärkohtlemise mõju ja lapse/noore toetamine“, 12.-13. mai, 17.-18. mai (16 ak/h)

Koolitajad Kätlin Juurik ja Mariana Saksniit

V moodul „Väärkohtlemisele reageerimine sh võrgustikutöö ja osapoolte rollid“, 31. mai, 2. juuni ning 7.-8. juuni (16 ak/h)

Koolitajad Anne Klaar ja Mariana Saksniit

Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merle Lust, merle.lust@tai.ee
Lisainfo

Koolitust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi TAT „Asendushoolduse kvaliteedi tõstmine” meetme raames.