Skip to content
Koolitus
-

Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus

Paik
Sihtrühm
asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad) ja lastekaitsetöötajad
Keel
eesti keel
Eesmärk

Tervise Arengu Instituut pakub võimalust osaleda koolitusel „Laste seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus“.

2018.aastal oli Eestis 505 lapskannatanuga seksuaalkuritegu, mis on 87% kõigist seksuaalkuritegudest. Ka inimkaubanduse puhul on alaealised ohvrid Eestis sagedased - alaealiste ärakasutamine inimkaubanduse eesmärgil moodustas inimkaubandusega seotud kuritegudest 61%. Selleks, et ennetada ohvriks langemist ja toetada võimalike tagajärgedega toimetulekut, pakume käesolevat koolitust. Koolitusel keskendutakse sellele mis on seksuaalne väärkohtlemine ja inimkaubandus, kuidas juhtumite ilmnemise korral tegutseda ja kuidas ohvriks langenud last paremini mõista ja toetada.

Koolituse sihtrühmadeks on asendushooldusteenuse pakkujad (asendus- ja perekodu töötajad) ja lastekaitsetöötajad. Kuna seksuaalse väärkohtlemise ja/või laste inimkaubanduse teema on mõlemale sihtrühmale oluline ja nendega tegelemine nõuab asenduskodude ja lastekaitsetöötajate koostööd, korraldame sihtrühmadele ühise koolituse.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks teab osaleja, kuidas ennetada laste seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvriks langemist ja kuidas vajadusel toetada lapsi võimalike ekspluateerimise tagajärgedega toimetulekul. 

Koolituse lõpuks õppija

• kirjeldab lapse arengule vastavat seksuaalsust
• kirjeldab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse olemust ja levikut
• nimetab seksuaalse väärkohtlemise ja inimkaubanduse ohvri tunnuseid
• teab kuidas ennetada lapse ohvriks sattumist
• oskab adekvaatselt reageerida väärkohtlemise ja inimkaubitsemise juhtumi korral
• kirjeldab trauma mõju lapsele
• teab traumakogemusega lapse ja tema võrgustiku toetamise võimalusi

Õppe kogumaht

64 akadeemilist tundi

Kava

Koolituspäevad toimuvad veebiseminaridena kell 10.00 - 13.30 - korraga kokku kuni 4 akadeemilist tundi.

 

• I moodul „Lapse seksuaalsus“ 15.-16. september 2021 (8 ak/h)
Koolitaja Lemme Haldre

• II moodul „Lapse seksuaalne väärkohtlemine ja märkamine“ 29.-30. september, 4.-5. oktoober 2021 (16 ak/h)
Koolitajad Lemme Haldre ja Eha Berezjuk

• III moodul „Laste ja noorte inimkaubandus“ 21.-22. oktoober 2021 (8 ak/h)
Koolitaja Malle Roomeldi

• IV moodul „Väärkohtlemise mõju ja lapse/noore toetamine“ 4.-5. ja 10.-11. november (16 ak/h)
Koolitajad Kätlin Juurik ja Mariana Saksniit

• V moodul „Väärkohtlemisele reageerimine sh võrgustikutöö ja osapoolte rollid“ 22.-23. november, 26. ja 29. november (16 ak/h)
Koolitajad Anne Klaar ja Mariana Saksniit

 

REGISTREERUN KOOLITUSELE

Juhul, kui olete registreerunud, kuid siiski ei saa osaleda, palume sellest teada anda aadressil: merle.lust@tai.ee

Juhul, kui viiruse levik Eestis taandub, toimub koolitus auditoorse kontaktõppena Pärnus. Sel juhul on koolituspäeva pikkus kl 10.00-17.00 ning koolituse kuupäevad muutuvad nii: 15.09, 29.-30.09, 21.10, 4.-5.11, 22.-23.11. 

 

Koolitajad
Lemme Haldre, Eha Berezjuk, Malle Roomeldi, Mariana Saksniit, Kätlin Juurik, Anne Klaar
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kava/koolituskava
Õppekava (pdf, 131.1 KB)