Skip to content
Koolitus
-

Lapse toetamine asendushooldusel

Asukoht
Keel
eesti keel
Eesmärk

Lastekaitsetöötaja suhtleb lapsega traumast teadlikuna ja lapse osalemisõigust arvestades ning kindlustab lapsest lähtuvalt tema heaolu asendushoolduse eri etappides.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks õppija:

  • Teab trauma tähendust, mõju sümptomeid ja oskab asjatundlikult suhelda lapsega, teab kiindumussuhte ja -häire eripärasid, kompleks- ja sekundaarse trauma mõistet ning oskab reageerida päästikute avaldumisele.
  • Teab, kui oluline on lapse identiteedi toetamine ja kuidas tagada, et lapsel on oskused oma elulooga tegeleda.
  • Teab, kuidas suhelda lapsega perest eraldamisel ja oskab lapsesõbralikult informeerida last otsustest ning selgitada otsuste sisu.
  • Teab asendushoolduse vormide sisu ja tagamaid ning saab aru asjaosaliste rollist ja vastutusest lapse kasuperega sobitamisel ja muudatustega kohanemisel.
  • Teab lapse bioloogilise vanemaga suhte hoidmise olulisust ja vajadust välja selgitada, kas see on lapse huvides ning oskab põhjendada seda lapsele ja vanemale või hooldajale.
  • Peab oluliseks noore õigeaegset toetamist iseseisvumise ettevalmistamisel, teab, kuidas vestelda noorega olulistel teemadel, millised teenused on noorele suunatud ning järelhoolduse õigustatust ja sisustamist.
Õppe kogumaht

56 akadeemilist tundi

Kava

7.8. ja 13.14. oktoober kl 10.0013.30 
Traumateadlik lähenemine

29. okt. ja 1. nov. kl 10.0013.30
Lapse identiteedi toetamine

9.10. november kl 12.0015.30
Lapsega suhtlemine perest eraldamisel

25.26. november kl 10.0013.30
Lapse ja kasupere sobitumine ja muutusega kohanemine

7.8. detsember kl 10.0013.30
Lapse bioloogilise perega suhte hoidmine ja toetamine

16.17. detsember kl 10.0013.30
Noore toetamine iseseisvumisel ja tulevikuplaanide kindlustamisel

Koolitajad
Kätlin Juurik, Maria Žuravljova, Elmet Puhm, Liis Saarna, Sigrid Petoffer, Meelis Kukk
Dokument läbinutele
Tõend
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee
Kava/koolituskava