Liigu edasi põhisisu juurde
Koolitus
-

Lapse osalemisõigus perekonnaõiguslikes menetlustes

Asukoht
Paik

Tartu Hotelli Konverentsikeskus

Sihtrühm
Kohalike omavalitsuste lastekaitsetöötajad ja lapsi perekonnaõiguslikes menetlustes esindavad advokaadid.
Keel
eesti
Eesmärk

Lapse menetlusse kaasamise oskuste parandamine lapse osalemisõiguse tänapäevaste teooriate, õigusliku keskkonna ja parimate praktikatega tutvumine, koostöö ja usalduse parandamine eri valdkondade spetsialistide vahel, enesehoole meetodite tundmine.

Oodatav tulemus

Pärast koolitust osaleja:

  • Peab lapse osalemist menetluses oluliseks.
  • Süstematiseerib nii õigusalaseid kui ka sotsiaalteaduslikke teadmisi lapse õigusest osaleda teda puudutavates menetlustes.
  • Teab sellises olukorras rakenduvat õigust ning Lundy lapse kaasamise mudelit.
  • Teab ja oskab rakendada erinevaid lapse kaasamise tehnikaid.
  • Peab koostööd erinevate spetsialistide vahel vajalikuks, mõtestab erinevate spetsialistide rollide erinevust menetluses ning seostab neid rolle lapse õigustega.
  • Teab ja oskab kasutada abivahendeid enda heaolu tagamiseks.
Õppe kogumaht

18 akadeemilist tundi, millest 16 on auditoorne ja 2 iseseisev töö.

Koolitajad
Katre Luhamaa ja Judit Strömpl
Dokument läbinutele
Tunnistus
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut koostöös Eesti Advokatuuriga
Kontakt
Riina Põder, riina.poder@tai.ee
Lisainfo

Koolituskava töötati välja rahvusvahelise IDEA projekti käigus, kus osalesid viis ülikooli  Euroopa eri riikidest. Projekti eesmärk oli parandada laste esindajatena tegutsevate spetsialistide professionaalset kompetentsi, et nad suudaksid aidata lastel praemini realiseerida oma õigusi ning toetada nende positiivset osalemist neid puudutavate otsuste tegemisel.

COVID-19 pandeemia leviku tõttu võib koolitus toimuda veebis.

GRUPP ON TÄITUNUD