Skip to content
Koolitus
31. märts - 21. mai 2021

Koolieelses eas laste seksuaalkasvatus: keha-, tunde- ja turvalisusekasvatus

Asukoht
Sihtrühm
koolieelsete lasteasutuste õpetajad ja õppe-kasvatustöö eest vastutavad inimesed. Ootame koolitusele osalema lasteaiast 2-3 inimest (sh õppe-kasvatustöö eest vastutav inimene ja rühmaõpetaja(d)).
Keel
eesti keel
Eesmärk
Veebikoolitus: 31.03-21.05.2021
 
Veebiseminarid: 07.04 ja 19.05.2021 kell 09.00-14.30
 
 
Koolitus toimub Moodle’i keskkonnas, kokku 20 akadeemilist tundi (12 tundi  kontakt- või veebiseminari ja 8 tundi iseseisvat tööd). Moodle’i keskkonnas leiab õppija kõik kursuse läbimiseks vajaliku: õpijuhised, lingid õppematerjalidele ja ülesannetele, videoloengutele ja piltmaterjalile. Samas keskkonnas toimub ka igapäevane suhtlus ja veebiseminar. Iseseisva töö ülesandeid saab õppija paindlikult ise planeerida. Koolitajad on alati valmis osalejate küsimustele vastama.
 
 

Teemad:

 • Lapse seksuaalne areng
 • Mille poolest erineb laste seksuaalsus täiskasvanute omast
 • Seksuaalkasvatuse eesmärgid ja olulisus koolieelses eas
 • Euroopa seksuaalhariduse standardite tutvustamine
 • Laste eakohane, sobimatu ja lubamatu seksuaalkäitumine – käitumise hindamise põhimõtted ning toetava ja austava reageerimisviisi valimine
 • Toetavate materjalide (õpetajaraamat, vanematele suunatud materjalid jm) tutvustamine
 • Õpetajaraamatu erinevad teemad (Minu keha; Tunded ja suhted; Enesekehtestamine; Laste saamine) ja nende käsitlemine erinevas vanuses lastega
 • Koostöö lapsevanemate ja kolleegidega laste seksuaalse arengu toetamisel ning seksuaalkasvatuse läbiviimisel

 

Oodatav tulemus

Koolituse lõpus osaleja:

 • Teadvustab eelkoolieas keha-, tunde ja turvalisusekasvatuse olulisust ja koolieelse lasteasutuse rolli selle läbiviimisel ning suhtub positiivselt eakohaselt edastatud seksuaal- ja tundekasvatuse läbiviimisse
 • Teab laiapõhjalise seksuaalkasvatuse fookusi hariduses (nt eakohasus, positiivne lähenemine, nõusolek, võrdsus, austus)
 • Teab lapse seksuaalse arengu etappe ja oskab neid seostada metoodilises materjalis käsitletud teemadega
 • Oskab rääkida seksuaalkasvatuse teemadel laste, lapsevanemate ja kolleegidega, luues seksuaalsusega seotud teemade käsitlemisel turvalise ja toetava õhkkonna
 • Oskab lipusüsteemi metoodikat kasutades hinnata laste seksuaalkäitumist (loomulik, sobimatu ja lubamatu) ja sellele reageerida
Õppe kogumaht

20 akadeemilist tundi, millest 12 tundi (2 päeva) on kontaktõpe veebis ja 8 tundi iseseisev töö

Kava
Veebiseminari ajakava 07.04 ja 19.05.2021:

08.45-09.00  veebiseminarile sisenemine
09.00-10.30 seebiseminar
10.30-10.45 paus
10.45-12.15 veebiseminar
12.15-13.00  lõuna
13.00-14.30 veebiseminar
 
 
Koolitajad
Kai Part,Pilvi Luhaste
Hind
tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Lisainfo

Registreerimise tingimused:

 • Registreeri esimesel võimalusel, sest nõudlus koolitusele on suur aga kohtade arv piiratud.
 • Vali välja AINULT ÜKS GRUPP, mis kuupäevade ja kellaaegade osas sobib kõige paremini.
  NB! Mitmesse gruppi korraga registreerimise puhul eemaldatakse viimane registreerimine automaatselt!
 • Registreeri vastava grupi juures oleva lingi kaudu. Lingi kaudu registreerimine on esmane registreerimine, mis tähendab, et korraldajal on õigus teha grupi komplekteerimisel muudatusi. Lõplik registreerimine ehk koolitusel osalus kinnitatakse personaalse kinnitusmeiliga, mis edastatakse osaleja e-posti aadressile hiljemalt 2 nädalat enne veebikursuse algust.
 • Täida vormi nõutud väljad korrektselt. Jälgi hoolega, et registreerid õigesse gruppi!
  NB! Palun märgi isiklik e-posti aadress elektroonilise tõendi väljastamiseks. Paberkandjal materjalid postitatakse asutuse postiaadressile, lisage täpne postiaadress!*
  *E-tõendi väljastamiseks on kohustuslik osaleda vähemalt 85% veebiseminaridel, lahendada iseseisvad ülesanded ning rakendada metoodilist juhendmaterjali. Paberkandjal materjalid saadetakse osalejale, kes on saanud koolitusel osalemise kinnitusmeili.
 • Kui oled kinnitanud ja lõpetanud registreerimise vormi täitmise, siis tasub varuda kannatust kuniks korraldaja saadab meili teel edasised juhised (hiljemalt 2-3 nädalat enne veebikursuse algust).
 • Valesse gruppi registreerimise, kuupäevade mittesobivuse, registreerimise tühistamise jm küsimuste korral palun saada meil liisa.maistrov@tai.ee.

 

Koolitusel osalemise tagab registreerimise kinnitus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel. 

 

Ootame Sind koolitusele ja julgustame osalema ka juhul, kui sul puudub varasem veebikoolitusel osalemise kogemus. Kinnitame, et see on jõukohane ning samuti on tagatud sisuline ja tehniline tugi terve kursuse vältel!

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Teie poolt registreerumisel esitatud andmeid kasutame koolitusgrupi komplekteerimiseks ning Teile koolituskutse saatmiseks. E-posti aadressile saadame elektroonilise tõendi, millele lisame isikukoodi. Postiaadressile saadame paberkandjal õppematerjalid.
 
Hiljem kasutame registreerumisel saadud andmeid üldistuste tegemiseks selle kohta, milliste koolieelsete lasteasutuste esindajad ja kui palju TAI koolitusi on läbinud.
Üldise info Tervise Arengu Instituudi poolt kogutud andmete töötlemisest leiate veebist: http://www.tai.ee/et/instituut/andmekaitse.