Liigu edasi põhisisu juurde

Kaasamine 05.03 ja 12.03

Koolitus

Asukoht
Paik

Asukoht täpsustub

Sihtrühm
Koolitusele on oodatud 4–6-liikmelised meeskonnad, kus vähemalt 3 inimest on omavalitsusest.
Keel
eesti keel
Eesmärk

Kaasamise koolituse eesmärk on jõustatud kohalike omavalitsuste otsusetegijad, kes teevad teadlikult igapäevast koostööd kogukonnaga, loomaks sidusamat ja tegusamat kogukonda.

Oodatav tulemus

Koolituse lõpuks osaleja:

  • Teab, mis on kaasamise olemus. Sõnastab kaasamise väärtuse nii kogukonna kui üksikisiku tasandil;
  • Oskab nimetada kogukonna riski- ja kaitsetegureid, mis mõjutavad kogukonna heaolu, teab nendega kaasamise planeerimisel arvestada;
  • Teab erinevaid tööriistu ja oskab neid kasutada oma kaasamise osapoolte kaardistusel;
  • Teab erinevaid kaasamise meetodeid ja oskab tuua näiteid nende kasutusest sobivas kontekstis (partnerid ja sidusrühmad);
  • Teab põhimõtteid koostöövõrgustiku loomiseks, arendamiseks ja jõustamiseks, rakendab neid oma valdkonnas ja piirkonnas;
  • Koostab kaasamise plaani, mille alusel viia läbi kaasamise protsess oma KOVis.

Kahe koolituspäeva vahele jääb väike iseseisev töö.

Õppe kogumaht

14 akadeemilist tundi lähiõppe koolitust (2 koolituspäeva)

Kava

                 05.03 ja 12.03 ajakava

09.30–10.00  kogunemine
10.00–12.00 koolitus
12.00–12.45  lõuna
12.45–14.15  koolitus
14.15–14.45  paus
14.45–16.30  koolitus
Koolitajad
Koolitust viib ellu Vabaühenduste Liit ja koolitaja on Marcus Ehasoo.
Hind
Tasuta
Korraldaja
Tervise Arengu Instituut
Kontakt
Merike Org, merike.org@tai.ee
Lisainfo

Kõik koolitusele registreeruvad meeskondade liikmed palun eraldi registreerida!

Koolitus toimub Norra toetusest 20142021 rahastatud projekti „Rahvatervise valdkonna võimekuse ja kompetentside suurendamine kohalikes omavalitsustes“ raames.

Norra