Koolitused & sündmused

Tagasi nimekirja juurde

Koolitus

Tervishoiustatistiliste aruannete täitmise ja esitamise koolitused 2012

Millal:
28. november 2012 – 11. detsember 2012 10:00 – 15:00
Sihtrühm:
tervishoiustatistika aruannete täitjad 
Maht:
5 tundi
Keel:
eesti
Korraldaja:
Tervise Arengu Instituut 
Hind:
tasuta
Eesmärk:

Tervise Arengu Instituudi tervisestatistika osakond räägib tervishoiustatistiliste aruannete vormide muutustest 2012. ja 2013. aastal ning käsitleb olulisemaid seoseid, mida arvestada aruannete koostamisel.

 

Koolitusel annab ülevaate ka Eesti Meditsiinilise sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu juhataja Kärt Allvee muudatustest surnultsündide registreerimisel ja esitleb surnult sündinud lastele unikaalse koodi väljastamise korda, mis hakkab kehtima alates 01.01.2013.

Kava:

10.00−10.30 Registreerumine

 

10.30−10.45 Tervitussõnad. Suuremad muudatused (Важные изменения 2013 года). Natalja Eigo

10.45−10.55 Tervise infosüsteemi statistikamoodul (Статистический модуль инфосистемы здоровья (TIS)). Mare Ruuge

10.55−11.15 Tervishoiustatistiliste aruannete muudatused 2012. ja 2013. aastal (Изменения отчетов за 2012 и 2013 годы). Ingrid Valdmaa

11.15−11.30 Aruannetest „Imikute rinnapiimaga toitmine" ja „Tervishoiuasutus" protseduuride ja uuringute tabelid (Из отчетов «Кормление младенцев грудным молоком», «Медицинское учреждение» (таблицы процедур и обследований)). Hedi Liivlaid

11.30−11.40 Ambulatoorsed visiidid (Амбулаторные визиты). Mare Ruuge

11.50−12.00 Aruande „Tervishoiutöötajate tunnipalk" 2013 muudatused (Изменения в отчёте «Почасовая заработная плата медицинских работников» 2013). Angela Poolakese

12.00−12.20 Uus tervishoiutöötajate aruandevorm 2013 ja ametite kodeerimine ISCO-08 järgi (Новыя форма отчета о работниках здравоохранения). Gettrin Kivisild

12.20-12.45 Arstide pilootuuring, aprill 2012 tulemuste tutvustus (al lk 10) (О результатах эксперементального исследования среди врачей (нач. стр 10)). Gettrin Kivisild

 

12.45−13.30 Kohvipaus

 

13.30−14.00 Tähelepanekud aruande „Tervishoiualane majandustegevus" täitmisel (Замечания по заполнению отчета «Хозяйственная деятельность в области здравоохранения»). Elin-Külliki Kruusmaa

14.00−14.05 EMO tabelite uuendus „Haigla" 2013 aruandes (EMO 2013 г. в отчете «Больница»). Ingrid Valdmaa

14.05−14.20 Haigla- ja päevaravi definitsioonid (Определения стационарного и дневного лечения). Merike Rätsep

14.20−14.30 Muudatused kuuaruande „Ravivoodid ja hospitaliseerimine" vormis alates 2013. aastast (Изменения в ежемесячном отчете "Койки и госпитализация" с 2013 года и связанные с этим изменения в функции сводного отчета в A-веб). Kati Karelson

14.30−14.45 Surnultsündinud lapsele unikaalse koodi väljastamine (Выдача уникального кода мёртворожденному ребенку). Eesti Meditsiinilise sünniregistri ja raseduskatkestusandmekogu juhataja Kärt Allvee

14.45−15.05 „Hambaarsti aruande" muudatused alates 2013. aasta aruandest (Изменения в «Отчете стоматолога», начиная с отчетного 2013 года). Riina Tilk

15.05−15.20 Uus aruanne "Geriaatriline hindamine". Uusi andmeid tervisestatistika ja terviseuuringute andmebaasis (Новый отчет: «Гериатрическая оценка»). Maali Käbin

 
Kontaktinfo:
Ingrid Valdmaa 
Lisainfo:

Koolituste toimumisajad ja -kohad:

28. novembril 2012 Kohtla-Järvel*, Ravi 10d, Ida-Viru Keskhaigla Polikliinik, 5. korruse saal
3. detsembril 2012 Tallinnas,Hiiu 42, Tervise Arengu Instituut, suur saal
11. detsember 2012 Tartus, Turu 2, Dorpat Konverentsikeskus, Petersoni saal

 

*Kohtla-Järvel toimuval koolitusel on saadaval ettekannete kirjalikud venekeelsed tõlked.